Hội thảo khoa học “Trình bày kết quả nghiên cứu hệ đề tài cơ sở năm 2016 ” 25/10/2016

Sáng ngày 17/10/ 2016 và sáng 21/10/2016, tại Hội trường tầng 6 Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức Hội thảo khoa học “Trình bày kết quả nghiên cứu hệ đề tài cơ sở năm 2016 ”.

Tham gia Hội thảo có lãnh đạo và các cán bộ của Viện Địa lí nhân văn. TS. Trần Ngọc Ngoạn, Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn chủ trì hội thảo.

Sau phát biểu khai mạc của TS. Trần Ngọc Ngoạn các chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu đề tài cơ sở năm 2016.

Ảnh toàn cảnh Hội thảo

Các báo cáo được trình bày trong Hội thảo sáng ngày 17 tháng 10 bao gồm

1-   “Một số vấn đề về cơ sở lý luận trong nghiên cứu di dân theo tiếp cận khoa học địa lý” , do TS. Trần Thị Tuyết trình bày; Nội dung chính của báo cáo là: Trình bày cơ sở lý luận về di dân theo tiếp cận khoa học địa lý; Xu hướng nghiên cứu di dân theo tiếp cận khoa học địa lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng Địa lí dân cư.

 2-   “Nghiên cứu phân bố nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh”, do- TS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt trình bày, Báo cáo đưa ra thực trạng phân bố nguồn nhân lực tại huyện đảo Cô Tô và định hướng  sự phân bố và phát triển nguồn nhân lực đến năm 2030.

Các chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

 3-   “Nghiên cứu hệ sinh thái nông nghiệp của người Mông ở Hà Giang trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, do ThS. Nguyễn Thị Thu Hà trình bày;

Báo cáo trình bày về thực trạng hệ sinh thái nông nghiệp của người Mông ở Hà Giang trong bối cảnh biến đổi khí hậu và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho hệ sinh thái nông nghiệp của người Mông ở Hà Giang.

4-    “ Nghiên cứu văn hóa làng nghề truyền thống ở Long An” do- ThS. Nguyễn Thị Hòa trình bày;

báo cáo đề cập những đặc điểm chung về môi trường tự nhiên và làm rõ đặc trưng của cư dân sinh sống ở Long An, thực trạng phát triển làng nghề truyền thống ở Long An; Đưa ra những giải pháp để bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống ở đây sao cho phù hợp với tình hình hiện nay.

5- “Các vấn đề lý luận trong nghiên cứu địa lí kinh tế mới”, do ThS. Bùi Thị Cẩm Tú trình bày;

Báo cáo đề cập đến các vấn đề lý luận của địa lý kinh tế mới và vận dụng các quan điểm lý luận của địa kinh tế mới để luận giải một số vấn đề thực tiễn ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2016, gồm có 6 báo cáo được trình bày trong buổi hội thảo:

  1. “Nghiên cứu tác động chính sách phát triển cơ sở hạ tầng Nông nghiệp, Nông thôn và giải pháp phát triển bền vững vùng trung du và miền núi phía Bắc” do CVC. Nguyễn Ngọc Trí trình bày;

Báo cáo xác định thực trạng tác động của các chính sách phát triển cơ sở hạ tầng đến tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng; những chủ trương, chính sách phát triển vùng của Nhà nước và một số giải pháp chính sách phát triển cơ sở hạ tầng bề vững vùng trung du và miền núi phía Bắc.

  1. “Nghiên cứu biến động hiện trạng sử dụng đất vùng đệm vườn quốc gia Tam Đảo- khu vực Vĩnh Phúc dưới sự trợ giúp của hệ thống thông tin địa lý”, do ThS. Đặng Thành Trung trình bày;

Báo cáo đưa ra cơ sở lý luận về bản đồ, viễn thám và GIS trong nghiên cứu biến động sử dụng đất; Phân tích biến động sử dụng đất của người dân vùng đệm VQG Tam Đảo.

Các chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

  1. “Cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu ngành địa chính trị ở Việt Nam”, do Ths. Ngô Minh Đức trình bày;

Báo cáo trình bày tổng quan các công trình và mô hình nghiên cứu về địa chính trị, đồng thời cũng nêu thực tiễn nghiên cứu và vai trò của địa chính trị trong phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam. Từ đó, đề tài đưa ra một số gợi ý phát triển ngành khoa học địa chính trị ở Việt Nam.

  1. “ Khảo sát nhu cầu đào tạo kiến thức bảo vệ môt trường cho cán bộ, viên chức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”, do Ths. Nguyễn Thị Bích Hạnh trình bày;

Báo cáo đưa ra một số vấn đề lí luận chung về đào tạo môi trường; thực trạng nhu cầu đào tạo kiến thức về bảo vệ môi trường của cán bộ, viên chức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và đề xuất một số hình thức đào tạo kiến thức bảo vệ môi trường.

  1. “Ứng dụng phần mềm Greenstone trong việc tiếp cận thư viện số tại thư viện Viện Địa lí nhân văn”, do KSC. Lê Xuân Khôi trình bày;

Nội dung báo cáo được trình bày: giới thiệu về thư viện số, khả năng ứng dụng trong thư viện Viện Địa lí nhân văn; ứng dụng phần mềm Greenstone trong  xây dựng cơ sở dữ liệu các đề tài khoa học và một số đánh giá, kiến nghị.

  1. “ Một số vấn đề về du lịch nhân văn tỉnh Thừa Thiên Huế”, do ThS. Phạm Mạnh Hà trình bày;

Nội dung của báo cáo là nêu lên hiện trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất các giải pháp bảo vệ, khai thác tài nguyên du lịch nhân văn ở Thừa thiên Huế.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp, xung quanh nội dung nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo. Các ý kiến góp ý sẽ được các chủ nhiệm và thành viên đề tài tham khảo, nhằm hoàn thiện hơn nữa Báo cáo tổng hợp của Đề tài để nghiệm thu trong thời gian tới./.

Nguyễn Thị Ngọc

 


Các tin cũ hơn.............................