Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài/ nhiệm vụ cấp Bộ “Khai thác có hiệu quả tài nguyên năng lượng biển phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Tiềm năng, triển vọng, định hướng phát triển và giải pháp chính sách”

08/01/2016

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài/ nhiệm vụ cấp Bộ “Khai thác có hiệu quả tài nguyên năng lượng biển phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Tiềm năng, triển vọng, định hướng phát triển và giải pháp chính sách”

Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2015, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Khai thác có hiệu quả tài nguyên năng lượng biển phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Tiềm năng, triển vọng, định hướng phát triển và giải pháp chính sách” do TS. Trần Ngọc Ngoạn – Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì đề tài.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, lợi thế, bất lợi thế, cơ hội, thách thức và thực trạng khai thác nguồn tài nguyên năng lượng biển trong giai đoạn vừa qua; phân tích triển vọng, định hướng phát triển và đề xuất một số giải pháp chính sách nhằm khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng biển phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu phát triển bền vững.

Theo đó, nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm ba phần:

(1) Phân tích cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế của một số nước Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á (Anh, Đức, Thụy Điển, Đan Mạch, Pháp, Mỹ, Na Uy, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản…) về khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên năng lượng biển. Trong đó, tác giả đặc biệt nhấn mạnh rằng để đảm bảo an toàn năng lượng quốc gia nói chung, cần phải có chiến lược phát triển năng lượng biển dài hạn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội kết hợp với việc ban hành các chính sách hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và bền vững.

(2) Đánh giá và phân tích thực trạng khai thác các nguồn năng lượng vùng biển đảo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2001-2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Việt Nam là quốc gia giàu tiềm năng về năng lượng biển tái tạo (NLTT) nhưng cho đến nay việc đầu tư cho phát triển NLTT ở Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh đó. Thực tế cho thấy, lợi ích kinh tế chưa thực sự hấp dẫn và các rào cản liên quan tới cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện, trình độ áp dụng công nghệ… đã hạn chế khả năng khai thác nguồn NLTT này.

(3) Đề xuất các quan điểm và giải pháp khai thác và sử dụng nguồn năng lượng biển bền vững. Một số nhóm giải pháp đã được đưa ra như: 1/ Triển khai có hiệu quả các chính sách tiết kiệm năng lượng; 2/ Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển năng lượng biển (hình thành thị trường năng lượng tái tạo, chính sách giá điện, cơ chế thanh toán bù trừ, chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo, chính sách bảo vệ môi trường); 3/ Tăng cường quản lý nhà nước trong phát triển và sử dụng năng lượng biển tái tạo; 4/ Tăng cường khả năng khai thác và mức độ sử dụng các nguồn năng lượng biển tái tạo…

Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, thông tin dữ liệu có nguồn gốc rõ ràng, xác thực, có thể làm tư liệu tham khảo tốt cho các nghiên cứu về nguồn tài nguyên năng lượng biển nói riêng và khả năng khai thác các nguồn năng lượng tái tạo và không tái tạo nói chung. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở xếp loại khá với số điểm trung bình 84.6/100.

Cẩm Tú

Các tin cũ hơn.............................