Nghiệm thu nhiệm vụ đề tài cấp Bộ: “ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TIÊU DÙNG XANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

02/01/2016

Chiều ngày 28/12/2015, tại hội trường 3A, tòa nhà A Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu đề tài nhiệm vụ cấp Bộ: “Đánh giá tác động của tiêu dùng xanh trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay” do TS. Trần Ngọc Ngoạn – Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là tổ chức chủ trì thực hiện. Đề tài thuộc Chương trình Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Theo quyết định số 2157/QĐ-KHXH của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH VN làm Chủ tịch hội đồng và các thành viên: TS. Vũ Tuấn Anh, Hội Khoa học Kinh tế VN; PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh, Bộ Tài nguyên và Môi trường; PGS.TS. Phạm Văn Lợi, Viện Khoa học Quản lý môi trường; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Viện Xã hội học; TS. Nguyễn Thắng, Bộ Tài nguyên và Môi trường; TS. Đào Hoàng Tuấn, Viện Địa lí nhân văn.

Đề tài nhiệm vụ: “Đánh giá tác động của tiêu dùng xanh trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay” có mục tiêu chính là: (1) Đánh giá thực trạng, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phương thức tiêu dùng xanh ở Việt Nam; Nghiên cứu một số hướng tiêu dùng theo hướng xanh ở Việt Nam trong thời gian qua; Phân tích một số ảnh hưởng của chính sách tiêu dùng xanh đến phát triển bền vững ở Việt Nam. (2) Đề xuất quan điểm và giải pháp chính sách nhằm thúc đẩy tiêu dùng xanh gắn với phát triển bền vững ở Việt Nam đến năm 2020.

Thông qua quá trình nghiên cứu về lí luận cũng như phân tích, tổng hợp các nguồn tài liệu, các nghiên cứu trước đây và qua khảo sát thực tế, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng Tiêu dùng xanh là một phần quan trọng của tiêu dùng bền vững - một trụ cột trong tăng trưởng xanh và phát triển bền vững – chiến lược mà nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đang theo đuổi. Tiêu dùng xanh sẽ tạo điều kiện phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ xanh, góp phần giảm thiểu sự phát sinh chất thải, phát sinh khí nhà kính, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, hướng tới một nền kinh tế các bon thấp. Hoạt động mua sắm xanh không những mang lại lợi ích cho khu vực công mà còn mang lại lợi ích cho cả khu vực tư nhân và toàn xã hội. Thực hiện tiêu dùng xanh cũng giúp đem lại các lợi ích kinh doanh cho doanh nghiệp. Người tiêu dùng hiện tại đã trở nên rất chủ động trong việc đưa các tiêu chí xanh vào quá trình lựa chọn sản phẩm của họ. Xanh hóa tất cả các bộ phận sẽ giúp doanh nghiệp định hướng được giá trị thương hiệu và chuỗi cung ứng đóng vai trò quan trọng trong đó.

Để thúc đẩy tiêu dùng xanh, kinh tế xanh trong bối cảnh kinh tế thế giới khủng hoảng, kinh tế trong nước gặp khó khăn, nguồn lực còn hạn chế… đang trở thành bài toán khó đối với Việt Nam. Trên cơ sở phân tích thực tế, quá trình hoàn thiện chính sách và quyết tâm của Chính phủ, đề tài đã đề xuất các quan điểm và giải pháp thúc đẩy tiêu dùng xanh ở Việt Nam trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh: Thứ nhất, Nhà nước là người tiêu dùng quan trọng có vai trò ảnh hưởng và định hướng tiêu dùng. Do vậy, mua sắm công phải có vai trò và đóng góp quan trọng tương xứng với vị trí đó trong việc thực hiện tiêu dùng xanh trên góc độ tiêu dùng; Thứ hai, Doanh nghiệp là chủ thể trung tâm trong việc thực hiện cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho các cơ quan Nhà nước và xuất khẩu. Do vậy, cần phải có những quy định về các yêu cầu và các tiêu chuẩn sản xuất xanh đối với các doanh nghiệp khi cung cấp hàng hóa công và thực hiện chuỗi cung ứng xanh; Thứ ba, cần phải có những quy định về sản xuất xanh và phân phối xanh dọc theo chuỗi cung ứng sản phẩm. Cần phải giúp các chủ thể nhận thức được việc đầu tư thực hiện sản xuất xanh chính là đang tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thời gian tới; Thứ tư, thực hiện sản xuất xanh là một giai đoạn chuyển đổi căn bản về công nghệ và qui trình sản xuất nên tốn kém và lâu dài trong khi năng lực của doanh nghiệp lại có hạn. Vì vậy, cần phải có sự hỗ trợ ban đầu đáng kể từ nhà nước cho các doanh nghiệp. Sự hỗ trợ có thể ở nhiều dạng như vốn, công nghệ, đào tạo và nâng cao năng lực nguồn nhân lực, thông tin, các công cụ tài chính…

Đề tài nhiệm vụ: “Đánh giá tác động của tiêu dùng xanh trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay” được hội đồng đánh giá có ý nghĩa cao về mặt khoa học và thực tiễn. Đề tài cũng đã nhận được nhiều nhận xét, góp ý về những ưu điểm và hạn chế của báo cáo từ các thành viên trong hội đồng. Kết thúc buổi nghiệm thu, nhiệm vụ được Hội đồng đánh giá và xếp loại Khá với số điểm là 81,5/100./.
 
Nguyễn Hòa

Các tin cũ hơn.............................