Viện Địa lí nhân văn Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016

01/01/2016
 
Ngày 22 tháng 12 năm 2015, Viện Địa lí nhân văn đã trang trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS. Phạm Văn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng với đại diện các Ban Quản lý Khoa học, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Hợp tác Quốc tế,  Ban Tổ chức - Cán bộ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên và Văn phòng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 
 
 
Thay mặt tập thể các cán bộ, viên chức của Viện Địa lí nhân văn, TS. Trần Ngọc Ngoạn - Viện trưởng đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016 của Viện. 
Nội dung báo cáo nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ 2011-2015, Viện Địa lí nhân văn đã gặp rất nhiều thách thức và khó khăn. Song, với sự chỉ đạo của Chi ủy và Ban Lãnh đạo Viện, sự chung tay của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đã động viên sức mạnh của toàn thể cán bộ, viên chức của Viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã phê duyệt. Viện cũng đã chủ động và tăng cường hợp tác nghiên cứu với các cơ quan bên ngoài Viện Hàn lâm. 
Năm 2015, với phương châm “Chủ động, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả”, Viện Địa lí nhân văn đã giữ vững và đảm bảo thực hiện tốt mọi hoạt động, tạo đà cho Viện tiếp tục phát triển đúng hướng và ổn định. Mọi công việc đều được triển khai đồng bộ và có kết quả khả quan. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện được triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch hợp đồng; các đề tài cấp cơ sở nghiệm thu đúng hạn với kết quả 100% đạt loại Khá, trong đó các cán bộ nghiên cứu trẻ đã thể hiện rõ năng lực nghiên cứu độc lập. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo cán bộ trẻ được thực hiện có hiệu quả. Các hoạt động văn thể của Công đoàn, Đoàn thanh niên đã lập được một số thành tích cao trong những phong trào do Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm phát động, tổ chức.
Về phương hướng công tác năm 2016, Viện Địa lí nhân văn đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016 là tiếp tục thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ đã được đề ra trong hội nghị tổng kết cuối năm 2015 và Nghị quyết Đại hội chi bộ Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; cụ thể như sau: 
- Ổn định về tổ chức: ổn định ban lãnh đạo viện; lãnh đạo các phòng và tương đương và vị trí việc làm của các cán bộ nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu trong các phòng, hướng tới chuyên nghiệp hóa trong các vị trí việc làm của viên chức; 
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học: hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giai đoạn 2015-2016; xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016-2020; nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ nghiên cứu, phát huy tính sáng tạo của tập thể và cá nhân trong mọi hoạt động của viện; tích cực chủ động tham gia đấu thầu các đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020.
Ngoài ra, các nội dung công tác của Viện Địa lí nhân văn giai đoạn 2016-2020 cũng được đề xuất như về công tác tổ chức; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ quản lý và cán bộ khoa học; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; tận dụng các cơ hội để mở rộng các quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế; về cơ sở vật chất kỹ thuật; về công tác ứng dụng công nghệ thông tin- tư liệu - thư viện, tạp chí và xuất bản năm 2016 và về công tác kế hoạch -  tài chính.
Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cán bộ trong Viện trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ và xây dựng. Tất cả các ý kiến đều đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện Địa lí nhân văn trong năm qua trên các lĩnh vực công tác, nhất là việc hoàn thành đúng hạn với kết quả tốt các đề tài khoa học của các cán bộ trẻ; thực hiện tốt kỷ luật lao động và duy trì, phát huy sự đoàn kết trong cơ quan. 
Đại diện lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, PGS.TS. Phạm Văn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã đánh giá cao những thành tích mà Viện Địa lí nhân văn đã đạt được trong năm 2015 và  những nỗ lực công tác của tập thể cán bộ, viên chức được thể hiện qua các đóng góp cụ thể, quan trọng trong thành tích chung của Viện Địa lí nhân văn; đồng thời, chỉ đạo Viện Địa lí nhân văn cần phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn nữa trong những năm tiếp theo, như: tập trung vào việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ cho các cán bộ, viên chức; tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, đặc biệt là các quan hệ hợp tác nghiên cứu, đào tạo với các đối tác nước ngoài.
PGS.TS. Phạm Văn Đức và các đơn vị đại diện của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chúc tập thể cán bộ, viên chức Viện Địa lí nhân văn luôn dồi dào sức khỏe, đoàn kết và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong các mặt công tác, góp phần vào sự ổn định và phát triển của đất nước vào năm 2016./.
 
Nguyễn Hòa
 

Các tin cũ hơn.............................