Viện Địa lí Nhân văn họp tổng kết thi đua 2015

20/12/2015

Ngày 17-12-2015, Viện Địa lí Nhân văn đã tổ chức cuộc họp tổng kết thi đua năm 2015, cuộc họp đã thành công tốt đẹp.

Các tin cũ hơn.............................