Bảo vệ Thuyết minh đề cương các Đề tài Nghiên cứu năm 2016

17/11/2015

Ngày 15/11/2016, Viện Địa lí Nhân văn đã tổ chức bảo vệ

thuyết minh đề cương các đề tài nghiên cứu năm 2016. Buổi

bảo vệ đã thành công tốt đẹp.

 

Các tin cũ hơn.............................