Nghiệm thu cấp cơ sở Nhiệm vụ thường xuyên thuộc nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường (20/11/2019)

Nghiệm thu cấp cơ sở Nhiệm vụ thường xuyên thuộc nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường :“Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về bảo vệ môi trường”, năm 2019 tập trung vào chủ đề Áp dụng mô hình 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) Thực hiện Quyết định số 105/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn về việc thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên thuộc nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường, chiều ngày 20 tháng 11 năm 2019, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về bảo vệ môi trường”, năm 2019 tập trung vào chủ đề Áp dụng mô hình 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) do TS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

Viện Địa lí nhân văn tổ chức nghiệm thu hệ đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019 (08/11/2019)

Sáng ngày 06-07/11/2019, tại hội trường tầng 6, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn với sự đại diện của Ban Quản lí Khoa học - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức đánh giá kết quả nghiên cứu hệ đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019. Các Hội đồng nghiệm thu đã làm việc nghiêm túc, khách quan và khẩn trương trong quá trình bình xét, nghiệm thu hệ đề tài; kết quả, đánh giá chung cho thấy: các đề tài đều được thực hiện đúng tiến độ kế hoạch, đạt chất lượng. Đây là động lực thúc đẩy, khích lệ, đảm bảo cho sự thành công hơn cho hệ đề tài khoa học cấp cơ sở của Viện Địa lí nhân văn sẽ được thực hiện trong năm 2020.

Hội thảo khoa học “Trình bày kết quả nghiên cứu hệ đề tài cơ sở năm 2019 ” (31/10/2019)

Hội thảo khoa học “Trình bày kết quả nghiên cứu hệ đề tài cơ sở năm 2019 ”

Hội thảo Quốc gia “Khoa học Địa lý nhân văn phục vụ phát triển bền vững” (10/10/2019)

Sáng ngày 10/10/2019, tại Hội trường 3D, số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phối hợp với Hội Địa lý Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Khoa học Địa lý nhân văn phục vụ phát triển bền vững” Tham dự Hội thảo, về phía Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam có TS. Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và một số Lãnh đạo đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; các Ban chức năng của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Về phía Viện Địa lí nhân văn có TS. Trần Ngọc Ngoạn - Viện trưởng; TS. Nguyễn Song Tùng - Phó Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của Viện Địa lí nhân văn.

Vấn đề quản lý rác thải ở Việt Nam và giải pháp thực hiện 3R (02/07/2019)

Thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) giao về “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường”; tiếp nối chương trình của những năm trước, trong hai ngày 27-28/06/2019 tại Tuần Châu, Quảng Ninh, Viện Địa lý Nhân văn (đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm) phối hợp Đoàn Thanh Niên Viện Hàn lâm tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Vấn đề quản lý rác thải ở Việt Nam và giải pháp thực hiện 3R” và tổ chức triển khai các hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động về bảo vệ môi trường.

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỊA LÝ NHÂN VĂN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (01/06/2019)

Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học của Viện Địa lí nhân văn năm 2019. Được sự nhất trí của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Địa lí nhân văn sẽ tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Khoa học Địa lý nhân văn phục vụ phát triển bền vững”.

Tọa đàm về sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu giữa Viện Địa lí nhân văn và nhóm chuyên gia Trường Đại học Robert Gordon (30/05/2019)

Ngày 20/5/2019 tại Hội trường tầng 6, tòa nhà A số 1 Liễu Giai - Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn đã có buổi trao đổi với nhóm chuyên gia của Trường Đại học Robert Gordon (Scotland) liên quan đến hợp tác nghiên cứu “Sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh Quảng Nam” giữa Viện Địa lí nhân văn và Trường Đại học Robert Gordon.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường” (năm 2018 tập trung vào chủ đề: Văn phòng xanh) (28/12/2018)

Thực hiện Quyết định số 145/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn V/v thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Sự nghiệp Bảo vệ môi trường, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường” (năm 2018 tập trung vào chủ đề: Văn phòng xanh)” do TS. Nguyễn Song Tùng làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Quản lí môi trường trong ngành chăn nuôi ở Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” (06/12/2018)

Thực hiện Quyết định số 137/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn V/v thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu đề tài/nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, sáng ngày 6 tháng 12 năm 2018, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Quản lí môi trường trong ngành chăn nuôi ở Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” do ThS.NCVC. Nguyễn Thị Kim Dung làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Tây Nguyên: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Lâm Đồng”. (06/12/2018)

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn V/v thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu đề tài/nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, sáng ngày 6 tháng 12 năm 2018, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Tây Nguyên: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Lâm Đồng” do TS. Phạm Thị Trầm làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

Các tin cũ hơn.............................