Hội thảo Quốc gia “Khoa học Địa lý nhân văn phục vụ phát triển bền vững” (10/10/2019)

Sáng ngày 10/10/2019, tại Hội trường 3D, số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phối hợp với Hội Địa lý Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Khoa học Địa lý nhân văn phục vụ phát triển bền vững” Tham dự Hội thảo, về phía Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam có TS. Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và một số Lãnh đạo đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; các Ban chức năng của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Về phía Viện Địa lí nhân văn có TS. Trần Ngọc Ngoạn - Viện trưởng; TS. Nguyễn Song Tùng - Phó Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của Viện Địa lí nhân văn.

Vấn đề quản lý rác thải ở Việt Nam và giải pháp thực hiện 3R (02/07/2019)

Thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) giao về “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường”; tiếp nối chương trình của những năm trước, trong hai ngày 27-28/06/2019 tại Tuần Châu, Quảng Ninh, Viện Địa lý Nhân văn (đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm) phối hợp Đoàn Thanh Niên Viện Hàn lâm tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Vấn đề quản lý rác thải ở Việt Nam và giải pháp thực hiện 3R” và tổ chức triển khai các hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động về bảo vệ môi trường.

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỊA LÝ NHÂN VĂN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (01/06/2019)

Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học của Viện Địa lí nhân văn năm 2019. Được sự nhất trí của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Địa lí nhân văn sẽ tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Khoa học Địa lý nhân văn phục vụ phát triển bền vững”.

Tọa đàm về sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu giữa Viện Địa lí nhân văn và nhóm chuyên gia Trường Đại học Robert Gordon (30/05/2019)

Ngày 20/5/2019 tại Hội trường tầng 6, tòa nhà A số 1 Liễu Giai - Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn đã có buổi trao đổi với nhóm chuyên gia của Trường Đại học Robert Gordon (Scotland) liên quan đến hợp tác nghiên cứu “Sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh Quảng Nam” giữa Viện Địa lí nhân văn và Trường Đại học Robert Gordon.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường” (năm 2018 tập trung vào chủ đề: Văn phòng xanh) (28/12/2018)

Thực hiện Quyết định số 145/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn V/v thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Sự nghiệp Bảo vệ môi trường, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường” (năm 2018 tập trung vào chủ đề: Văn phòng xanh)” do TS. Nguyễn Song Tùng làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Quản lí môi trường trong ngành chăn nuôi ở Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” (06/12/2018)

Thực hiện Quyết định số 137/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn V/v thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu đề tài/nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, sáng ngày 6 tháng 12 năm 2018, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Quản lí môi trường trong ngành chăn nuôi ở Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” do ThS.NCVC. Nguyễn Thị Kim Dung làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Tây Nguyên: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Lâm Đồng”. (06/12/2018)

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn V/v thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu đề tài/nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, sáng ngày 6 tháng 12 năm 2018, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Tây Nguyên: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Lâm Đồng” do TS. Phạm Thị Trầm làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Giải pháp lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch/kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Quảng Trị” (05/12/2018)

Thực hiện Quyết định số 138/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn V/v thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu đề tài/nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, sáng ngày 5 tháng 12 nãm 2018, Viện Ðịa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Giải pháp lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch/kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Quảng Trị” do TS. Nguyễn Song Tùng làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Ứng dụng công nghệ GIS thành lập bản đồ khu vực và tuyến sơ tán khẩn cấp người dân khi xảy ra thiên tai vùng ven biển thành phố Đà Nẵng” (05/12/2018)

Theo Quyết định số 141/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn V/v thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu đề tài/nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, sáng ngày 5 tháng 12 nãm 2018, Viện Ðịa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Ứng dụng công nghệ GIS thành lập bản đồ khu vực và tuyến sơ tán khẩn cấp người dân khi xảy ra thiên tai vùng ven biển thành phố Đà Nẵng” do TS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận” (05/12/2018)

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận”

Các tin cũ hơn.............................