Viện Đia lí nhân văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và Lễ phát động thi đua năm 2021 07/04/2021

    Sáng ngày 7/4/2021, tại trụ sở số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và Lễ phát động thi đua năm 2021 với sự có mặt của toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện Địa lí nhân văn.

Toàn cảnh Hội nghị

        TS. Trần Ngọc Ngoạn, Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua đã phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của các tập thể và cá nhân trong Viện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2020. Kết quả của sự phấn đấu đó đã được Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội ghi nhận thông qua các thành tích của các tập thể và cá nhân đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí Viện trưởng mong muốn toàn thể viên chức và người lao động của Viện Địa lí nhân văn sẽ phát huy các thành quả đạt được, nỗ lực hơn nữa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Thay mặt Hội đồng thi đua, TS. Trần Ngọc Ngoạn đã đọc quyết định khen thưởng năm 2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và của Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Kết quả thi đua năm 2020 có 03 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, đó là: Phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế; Phòng Địa lí văn hóa; Phòng Địa lí dân cư; 01 danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm” cho đồng chí Lê Hồng Ngọc - cán bộ phòng Địa lí văn hóa và 01 Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm cho đồng chí Hà Huy Ngọc - cán bộ phòng Địa lí dân cư đã có thành tích xuất sắc 2 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

TS. Trần Ngọc Ngoạn trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc

 nhiệm vụ năm 2020

Đồng chí Lê Hồng Ngọc đạt danh hiệu

chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm KHXHVN

Đồng chí Hà Huy Ngọc nhận bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXHVN

       TS. Nguyễn Song Tùng - Phó Viện trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thứ nhất trao tặng Giấy khen cho 04 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, đó là: Đồng chí Đỗ Thị Duyên - cán bộ thuộc phòng Tổ chức - Hành chính; Đồng chí Hà Huy Ngọc  - cán bộ thuộc phòng Địa lí dân cư; Đồng chí Lê Hồng Ngọc - cán bộ phòng Địa lí văn hóa và đồng chí Đoàn Thị Thu Hương - cán bộ Phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế 

 

TS. Nguyễn Song Tùng trao tặng giấy khen cho các chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

        Cũng tại buổi lễ, TS. Nguyễn Song Tùng, Bí thư chi bộ Viện Địa lí nhân văn cũng đã trao Giấy khen của Chi bộ Viện Địa lí nhân văn cho 03 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 là: đồng chí Phạm Thị Trầm, đồng chí Mai Hải Linh và đồng chí Đoàn Thị Thu Hương

Các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

       Bên cạnh đó, các tổ chức Công đoàn và Chi đoàn Viện Địa lí nhân văn cũng đạt được rất nhiều thành tích. TS. Bùi Thị Vân Anh - Phó Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn đã trao tặng danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc toàn diện” cho đồng chí Vũ Thị Thu Hà; trao tặng Bằng khen của Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương cho Chi đoàn Viện Địa lí nhân văn và đồng chí Bí thư chi đoàn Đoàn Thị Thu Hương.

Đồng chí Vũ Thị Thu Hà đạt danh hiệu

Công đoàn viên xuất sắc toàn diện

 năm 2020

 

Bằng khen Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

       Tại buổi lễ phát động thi đua năm 2021, TS. Trần Ngọc Ngoạn đã khẳng định Viện Địa lí nhân văn sẽ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua với phương châm hành động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã đề ra là: “Sáng tạo - Hành động - Kỷ cương - Phát triển”; nhằm phát huy tinh thần đổi mới, khuyến khích sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, từng bước hướng tới sự chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác. Ngoài ra cán bộ, viên chức của Viện Địa lí nhân văn cần nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ và trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

        Tại Hội nghị, TS. Trần Thị Tuyết, Chủ tịch công đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua đã đọc dự thảo Tiêu chí đánh giá các danh hiệu thi đua năm 2021. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi về các tiêu chuẩn cần phải đạt được và đã biểu quyết nhất trí cao.


 

 

        Hội nghị tổng kết thi đua năm 2020 và Lễ phát động thi đua năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Hi vọng năm 2021, các tập thể và cá nhân của Viện Địa lí nhân văn tiếp tục đạt được nhiều thành tích đột phá mới trong phong trào thi đua.

Nguyễn Ngọc Trí