Viện Địa lí nhân văn và Trường đại học Robert Gordon phối hợp thực hiện nghiên cứu tại tỉnh Quảng Nam (21/05/2019)

Từ ngày 21/5 đến ngày 23/5/2019, trong khuôn khổ thực hiện nghiên cứu “Sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh Quảng Nam” hợp tác giữa Viện Địa lí nhân văn và Trường đại học Robert Gordon (RGU) của Scotland, đoàn công tác do TS. Nguyễn Song Tùng - Phó Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn làm trưởng đoàn, đã đi khảo sát thực tế tại tỉnh Quảng Nam. Mục đích của chuyến công tác nhằm tìm hiểu một số vấn đề về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh kế của người dân nông thôn vùng ven biển và các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu của chính quyền và người dân nơi đây.

Tọa đàm về sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu giữa Viện Địa lí nhân văn và nhóm chuyên gia Trường Đại học Robert Gordon (20/05/2019)

Ngày 20/5/2019 tại Hội trường tầng 6, tòa nhà A số 1 Liễu Giai - Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn đã có buổi trao đổi với nhóm chuyên gia của Trường Đại học Robert Gordon (Scotland) liên quan đến hợp tác nghiên cứu “Sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh Quảng Nam” giữa Viện Địa lí nhân văn và Trường Đại học Robert Gordon.

Trao đổi học thuật về quy hoạch đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Viện Địa lí nhân văn và nhóm chuyên gia quốc tế (26/09/2018)

Ngày 25/9/2018 tại Hội trường tầng 6, tòa nhà A số 1 Liễu Giai - Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn đã có buổi trao đổi với nhóm chuyên gia quốc tế liên quan đến một số vấn đề quy hoạch đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN CÁN BỘ VIỆN ĐỊA LÍ NHÂN VĂN TẠI SCOTLAND (12/10/2017)

Trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Viện Địa lí nhân văn với Trường Đại học Robert Gorden (Scotland) “Hướng đến phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với cộng đồng ven biển ở Việt Nam và Scotland”, Viện Địa lí nhân văn đã cử đoàn cán bộ sang Scotland công tác trong thời gian từ ngày 8-17/9/2017

Cán bộ Viện Địa lí nhân văn và nhóm nghiên cứu Trường đại học Robert Gordon đi thực tế tại tỉnh Nam Định (18/05/2017)

Ngày 17/05/2017, trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế và trao đổi học thuật giữa Viện Địa lí nhân văn và Đại học Robert Gordon (RGU), đoàn công tác gồm các nghiên cứu viên của Viện và RGU do TS. Nguyễn Song Tùng - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, đã đi thực tế tại tỉnh Nam Định.

Dự án hợp tác giữa Viện Địa lí nhân văn và Trường đại học Robert Gordon (Scotland) về biến đổi khí hậu (16/05/2017)

Trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Viện Địa lí nhân văn và Trường đại học Robert Gordon (Scotland) “Hướng đến phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với cộng đồng ven biển ở Việt Nam và Scotland”, ngày 15/05/2017 tại Hội trường tầng 6, tòa nhà A số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn đã có buổi tiếp đón nhóm nghiên cứu đến từ Trường đại học Robert Gordon (RGU), bắt đầu một loạt các hoạt động trao đổi và hợp tác quốc tế diễn ra từ ngày 15 đến 19/5/2017.

Viện Địa Lí Nhân Văn làm việc với nhóm nghiên cứu IRCI của Nhật Bản (20/12/2016)

Sáng ngày 20/12/2016 tại Hội trường tầng 6, tòa nhà A số 1 Liễu Giai, Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn đã có buổi làm việc với nhóm nghiên cứu đến từ Trung tâm nghiên cứu quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể khu vực Châu Á - Thái Bình Dương IRCI (Nhật Bản).

Các hoạt động Hợp tác quốc tế của Viện Môi trường và Phát triển bền vững từ năm 2006-2009 (18/10/2012)

Các hoạt động Hợp tác quốc tế của Viện Môi trường và Phát triển bền vững từ năm 2006-2009