Chính sách an ninh và phòng thủ chung của liên minh Châu Âu (2007 – 2019) (02/03/2021)

Trong lịch sử chính trị thế giới hiện đại, Liên minh châu Âu (EU) được xem là một thể chế đa quốc gia hoàn thiện nhất, điển hình cho cơ chế hợp tác khu vực với thiết chế thị trường chung, đồng tiền chung và các chính sách thương mại chung, EU được xem là một trụ cột của nền kinh tế thế giới.