Đại hội chi bộ Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2020 - 2025 (12/06/2020)

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, sáng 12/6/2020, Đại hội Chi bộ Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường tầng 6, số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Hội thảo “Quản lý chất thải nhựa trên thế giới và tại Việt Nam: Hiện trạng và giải pháp” (15/07/2020)

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý chất thải nhựa, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở Việt Nam, chiều ngày 15/7/2020, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Viện Địa lí nhân văn thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý chất thải nhựa trên thế giới và tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo đại diện cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm và các tổ chức như công đoàn, đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam (Qua nghiên cứu trường hợp tỉnh Quảng Trị) (24/07/2020)

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ XXI. BĐKH sẽ làm thay đổi toàn diện, sâu sắc các hệ sinh thái tự nhiên và kinh tế - xã hội (KT - XH); ảnh hưởng đến quá trình phát triển, đe doạ nghiêm trọng an ninh môi trường, năng lượng, nguồn nước và lương thực trên phạm vi toàn cầu.