ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN ĐỊA LÍ NHÂN VĂN NHIỆM KỲ 2019 - 2022 (30/08/2019)

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Chi ủy Viện Địa lí nhân văn, ngày 30 tháng 8 năm 2019, Chi đoàn cơ sở Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2019-2022 nhằm tổng kết, đánh giá công tác nhiệm kỳ 2017 - 2019 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Viện Địa lí nhân văn tổ chức nghiệm thu hệ đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019 (08/11/2019)

Sáng ngày 06-07/11/2019, tại hội trường tầng 6, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn với sự đại diện của Ban Quản lí Khoa học - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức đánh giá kết quả nghiên cứu hệ đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019. Các Hội đồng nghiệm thu đã làm việc nghiêm túc, khách quan và khẩn trương trong quá trình bình xét, nghiệm thu hệ đề tài; kết quả, đánh giá chung cho thấy: các đề tài đều được thực hiện đúng tiến độ kế hoạch, đạt chất lượng. Đây là động lực thúc đẩy, khích lệ, đảm bảo cho sự thành công hơn cho hệ đề tài khoa học cấp cơ sở của Viện Địa lí nhân văn sẽ được thực hiện trong năm 2020.

3R, TƯƠNG LAI CHÚNG TA- QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN (18/11/2019)

Trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ: ”Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH” Việt Nam về bảo vệ môi trường”, Năm 2019 tập trung vào chủ đề áp dụng mô hình 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế), Viện Địa lí nhân văn đã sản xuất bộ phim ”3R, Tương lai chúng ta- quyết định của bạn“ với mong muốn sẽ giúp cho người xem ghi nhớ hơn những lợi ích và hậu quả khi mỗi chúng ta biết và không biết giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng rác thải.