Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học cấp Bộ thuộc nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường: “Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường” (05/01/2018)

Chiều ngày 09/12/2017, tại phòng họp 705, Viện Địa lí nhân văn, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá kết quả thực hiện và nghiệm thu nhiệm vụ cấp Bộ thuộc nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường: “Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường” do TS. Nguyễn Song Tùng làm chủ nhiệm, Viện Địa lí nhân văn là đơn vị chủ trì.

Cơ chế, chính sách liên kết vùng trong ứng phó với biển đổi khí hậu ở Việt Nam (12/01/2018)

Tác giả: TS. Nguyễn Song Tùng Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật Năm xuất bản: 2017 Số trang: 434