ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN ĐỊA LÍ NHÂN VĂN NHIỆM KỲ 2019 - 2022 (30/08/2019)

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Chi ủy Viện Địa lí nhân văn, ngày 30 tháng 8 năm 2019, Chi đoàn cơ sở Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2019-2022 nhằm tổng kết, đánh giá công tác nhiệm kỳ 2017 - 2019 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Hội thảo Quốc gia “Khoa học Địa lý nhân văn phục vụ phát triển bền vững” (10/10/2019)

Sáng ngày 10/10/2019, tại Hội trường 3D, số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phối hợp với Hội Địa lý Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Khoa học Địa lý nhân văn phục vụ phát triển bền vững” Tham dự Hội thảo, về phía Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam có TS. Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và một số Lãnh đạo đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; các Ban chức năng của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Về phía Viện Địa lí nhân văn có TS. Trần Ngọc Ngoạn - Viện trưởng; TS. Nguyễn Song Tùng - Phó Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của Viện Địa lí nhân văn.