Chung kết cuộc thi “Sáng tạo với sản phẩm tái chế” (04/07/2019)

Trong khuôn khổ của nhiệm vụ “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động Viện HLKHXHVN về bảo vệ môi trường” do Viện Địa lí nhân văn làm chủ trì, ngày 28/6/2019, tại Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, Viện Địa lí nhân văn phối hợp với Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức cuộc thi “Sáng tạo với sản phẩm tái chế” với sự tham gia của 8 chi đoàn có sản phẩm xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết.

Vấn đề quản lý rác thải ở Việt Nam và giải pháp thực hiện 3R (02/07/2019)

Thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) giao về “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường”; tiếp nối chương trình của những năm trước, trong hai ngày 27-28/06/2019 tại Tuần Châu, Quảng Ninh, Viện Địa lý Nhân văn (đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm) phối hợp Đoàn Thanh Niên Viện Hàn lâm tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Vấn đề quản lý rác thải ở Việt Nam và giải pháp thực hiện 3R” và tổ chức triển khai các hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động về bảo vệ môi trường.