ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN ĐỊA LÍ NHÂN VĂN NHIỆM KỲ 2019 - 2022 (30/08/2019)

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Chi ủy Viện Địa lí nhân văn, ngày 30 tháng 8 năm 2019, Chi đoàn cơ sở Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2019-2022 nhằm tổng kết, đánh giá công tác nhiệm kỳ 2017 - 2019 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Nghiệm thu cấp cơ sở Nhiệm vụ thường xuyên thuộc nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường (20/11/2019)

Nghiệm thu cấp cơ sở Nhiệm vụ thường xuyên thuộc nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường :“Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về bảo vệ môi trường”, năm 2019 tập trung vào chủ đề Áp dụng mô hình 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) Thực hiện Quyết định số 105/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn về việc thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên thuộc nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường, chiều ngày 20 tháng 11 năm 2019, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về bảo vệ môi trường”, năm 2019 tập trung vào chủ đề Áp dụng mô hình 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) do TS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

3R, TƯƠNG LAI CHÚNG TA- QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN (18/11/2019)

Trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ: ”Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH” Việt Nam về bảo vệ môi trường”, Năm 2019 tập trung vào chủ đề áp dụng mô hình 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế), Viện Địa lí nhân văn đã sản xuất bộ phim ”3R, Tương lai chúng ta- quyết định của bạn“ với mong muốn sẽ giúp cho người xem ghi nhớ hơn những lợi ích và hậu quả khi mỗi chúng ta biết và không biết giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng rác thải.