Công đoàn Viện Địa lí nhân văn tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (25/04/2023)

Ngày 25 tháng 4 năm 2023, tại hội trường 1B, số 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Công đoàn Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, với sự có mặt của 27 đại biểu đoàn viên công đoàn của Viện và các đại biểu khách mời tham dự.

Hội thảo khoa học: Thực trạng môi trường ở các khu công nghiệp ven biển (18/09/2023)

Viện Địa lí nhân văn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng môi trường ở các khu công nghiệp ven biển”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung năm 2023 của Viện. Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Viện cùng toàn thể cán bộ Viện Địa lí nhân văn và một số nhà khoa học đến từ Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Thái độ của người dân vùng duyên hải Bắc Bộ đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên ven biển trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản hiện nay (08/08/2023)

Việc khai thác và sử dụng tài nguyên, môi trường biền và hải đảo trong những năm qua đã được Đảng và Nhà nước chú trọng và đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với việc khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW) nêu rõ quan điểm: “Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển...”.