Tạp chí - Ấn phẩm

Tạp chí Địa lý Nhân văn- email: newsroom.ihgeo@gmai.com (04/02/2016)

Tạp chí Địa lý Nhân văn- email: newsroom.ihgeo@gmai.com

Số 4-2015 (04/01/2016)

Mục lục Tạp chí Địa lý Nhân văn 4-2015

Tạp chí Địa lý Nhân văn 4-2015 (04/01/2016)

Tóm tắt một số bài của Tạp chí Địa lý Nhân văn 4-2015

Số 3-2015 (08/12/2015)

Mục lục Tạp chí Địa lý Nhân văn 3-2015

Tạp chí Địa lý Nhân văn 3-2015 (08/12/2015)

Tóm tắt một số bài của Tạp chí Địa lý Nhân văn 3-2015...
Hoạt động khoa học

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Viện Địa lí Nhân văn (12/04/2016)

Với mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Đảng, Chi bộ Viện Địa lí nhân văn đã và đang rất chú ý bồi dưỡng và giúp đỡ để những quần chúng ưu tú ...

Viện Địa lí nhân văn tiếp đoàn nghiên cứu của Viện Phát triển Đức (19/02/2016)

mục tiêu của sự hợp tác này là về vấn đề biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu, cũng là mối quan tâm nhất hiện nay của các nhà quản lý, các nhà chính sách...

Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam” (01/02/2016)

Trong thời gian qua, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu đã có những bước chuyển biến và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài/ nhiệm vụ cấp Bộ “Khai thác có hiệu quả tài nguyên năng lượng biển phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Tiềm năng, triển vọng, định hướng phát triển và giải pháp chính sách” (08/01/2016)

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, lợi thế, bất lợi thế, cơ hội, thách thức và thực trạng khai thác nguồn tài nguyên năng lượng biển...

Nghiệm thu nhiệm vụ đề tài cấp Bộ: “ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TIÊU DÙNG XANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY” (02/01/2016)

đề tài đã đề xuất các quan điểm và giải pháp thúc đẩy tiêu dùng xanh ở Việt Nam trong thời gian tới...
Thư viện tư liệu

Thông báo sách mới thư viện tháng 3-2016 (01/04/2016)

sách mới thư viện tháng 3-2016

Thông báo sách mới thư viện tháng 11-2015 (17/11/2015)

Thông báo sách mới tháng 11-2015

Thông báo sách ngoại văn mới thư viện tháng 9 - 2015 (10/09/2015)

Thông báo sách ngoại văn mới
CHỦ ĐỀ KHÁC

Một số vấn đề Địa lý học đới bờ biển Việt Nam (03/08/2014)

Là nơi chuyển tiếp giữa lục địa và biển, một hệ tự nhiên có quy mô toàn cầu, chiếm một diện tích đáng kể...

Cuối thế kỷ, nước biển sẽ nhấn chìm 4 triệu người Mỹ (15/08/2013)

Mực nước biển dâng cao hiện nay đang gây ra tình trạng ngập lụt thường xuyên tại vùng duyên hải ...

Khốn cùng vì biến đổi khí hậu (15/08/2013)

Sinh thái bị nhiễu loạn dẫn đến nguồn lợi đa dạng sinh học bị cắt giảm, điều này giáng một đòn chí mạng vào những vùng mà đời sống của một số đông dân chúng dựa chủ yếu vào nông nghiệp...
Địa lý Chính trị xã hội

Tác động của kinh tế thị trường tới chính trị Việt Nam (12/04/2016)

Khía cạnh nổi bật trong tác động của kinh tế thị trường (KTTT) đến chính trị là tác động đến các phương diện chính yếu của việc tổ chức và thực thi quyền lực chính trị...

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta (12/04/2016)

Kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta là một vấn đề mới. Do đó, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, một mặt, bảo đảm phòng, chống sự lạm dụng quyền lực...

Không thể xem nhẹ vai trò của ASEAN trong vấn đề Biển Đông (06/04/2016)

ASEAN đóng vai trò không thể xem nhẹ trong những diễn biến của tình hình khu vực Biển Đông, trong đó có các vấn đề như giải quyết xung đột, tội phạm hàng hải xuyên quốc gia, an ninh tài nguyên biển, an ninh môi trường hàng hải trong khu vực…
Địa lý biển và hải đảo

Lập kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển bền vững Biển Đông Á tại Việt Nam (12/04/2016)

để bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên biển một cách bền vững Việt Nam đã xây dựng Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030...

An ninh trên biển Đông – từ góc nhìn của các tỉnh duyên hải miền Trung (11/10/2015)

Tiềm năng kinh tế biển, đảo miền Trung là rất lớn, nhưng có được khai thác tốt hay không phụ thuộc vào nhiều nhân tố...

Cộng đồng ASEAN hỗ trợ Việt Nam bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông (11/10/2015)

Với đường lối đối ngoại độc lập tự chủ và phương châm hội nhập quốc tế “chủ động, tích cực và có trách nhiệm”, Việt Nam đã tham gia đầy đủ, sâu rộng và có nhiều sáng kiến, đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hợp tác...
Địa lý sinh thái và môi trường

Tiềm năng du lịch sinh thái tại các khu mỏ đã đóng cửa trên thế giới và xu hướng phát triển loại hình du lịch này ở Việt Nam (12/04/2016)

Việc sử dụng hợp lý tài nguyên nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là một vấn đề nóng bỏng đối với các nước trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam...

Đổi mới sinh thái: ích kinh tế, lợi môi trường (10/04/2016)

công nghệ sản xuất và dịch vụ kinh doanh theo hướng xanh hơn, đổi mới sinh thái giúp EU tối ưu hóa tiềm năng tăng trưởng, đồng thời giúp doanh nghiệp giảm chi phí kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh...

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015 trong ngành thủy sản và đề xuất cho giai đoạn 2016-2020 (09/04/2016)

ngành thủy sản đã triển khai công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của BĐKH và thử nghiệm một số mô hình ứng phó với BĐKH trong thủy sản....
Chủ đề: Địa lý kinh tế

Năng lượng tái tạo vẫn phát triển đến sau 2020 (12/04/2016)

chính sách tăng cường an ninh năng lượng đa dạng hóa nguồn và phát triển năng lượng bền vững, các nguồn điện từ năng lượng tái tạo trong vài năm gần đây đã liên tục phát triển mạnh mẽ...

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam (10/04/2016)

Những năm gần đây, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, vai trò của nông nghiệp, nông thôn không những không giảm sút, mà có những nét mới, cao hơn so với vai trò trước đây...

Tạo đột phá từ đổi mới mô hình tăng trưởn (09/04/2016)

Với việc cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược, nhất là trên một số lĩnh vực trọng tâm, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế có bước cải thiện; bảo đảm hài hoà...
Địa lý dân cư

Chiến lược tăng trưởng xanh và thực tế triển khai tại Việt Nam (12/04/2016)

Quá trình đô thị hóa trên toàn quốc cũng như xu hướng tác động của các vấn đề toàn cầu đòi hỏi các đô thị phải có tầm nhìn, kế hoạch dài hạn...

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - Những vấn đề đặt ra (10/04/2016)

Quản lý xây dựng nông thôn mới (NTM) theo quy hoạch cần dựa trên việc xây dựng Quy định quản lý xây dựng NTM theo tiêu chí quy hoạch xây dựng xã NTM và cập nhật thay đổi theo các hoạch định...

Châu Âu tìm cách tiếp cận toàn diện cho cuộc khủng hoảng di cư (11/10/2015)

tiến hành cuộc họp thượng đỉnh không chính thức tại Brussels nhằm thảo luận về các biện pháp bổ sung cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư...
Địa lý văn hóa

Một số ảnh hưởng của Công giáo đến đời sống văn hóa, tinh thần của giáo dân ở tỉnh Ninh Bình hiện nay (12/04/2016)

Công giáo được truyền vào Ninh Bình khá sớm. Trong quá trình tồn tại và phát triển, Công giáo có ảnh hưởng không nhỏ đến một số mặt của đời sống văn hóa, tinh thần của giáo dân ở địa phương...

Bài tham luận "Phát triển du lịch dựa trên bảo tồn văn hóa dân tộc Thái" (12/04/2016)

Giới thiệu toàn văn bài tham luận: "Phát triển du lịch dựa trên bảo tồn văn hóa dân tộc Thái" của Hoàng Đức Chung phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở VH,TT&DL tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015...

Tính cộng đồng làng xã như một giá trị Việt Nam & những hệ quả của nó (11/04/2016)

quan hệ giữa các thành viên của làng buổi đầu là sự cộng cư, là sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa những người đi khai phá ...
Bản đồ - Viễn thám và GIS

Chính sách về công tác địa danh kinh nghiệm quốc tế và đề xuất đối với Việt Nam (12/04/2016)

Hội đồng kinh tế - xã hội (ECOSOC) của Liên Hợp Quốc đã thành lập một nhóm chuyên gia nghiên cứu, đề xuất các yêu cầu kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh ở cấp quốc gia và quốc tế...

Các thành phần của hệ thống thông tin địa lý (04/04/2016)

Lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu đề cập đến phương pháp kết nối thông tin vị trí (topology)...

Công nghệ viễn thám trong ứng phó trợ giúp động đất ở NEPAL (13/08/2015)

các nhà khoa học và chuyên môn về viễn thám đã sử dụng ảnh vệ tinh được hệ thống giám sát toàn cầu về môi trường và cảnh báo thiên tai cung cấp...
Đối tác