Tạp chí - Ấn phẩm

Tạp chí Địa lý Nhân văn- email: newsroom.ihgeo@gmai.com (29/04/2016)

Tạp chí Địa lý Nhân văn- email: newsroom.ihgeo@gmai.com

Số 1-2016 (08/04/2016)

Mục lục Tạp chí Địa lý Nhân văn số 1-2016

Tạp chí Địa lý Nhân văn 1-2016 (08/04/2016)

Tóm tắt một số bài của Tạp chí Địa lý Nhân văn số 1-2016

Số 4-2015 (04/01/2016)

Mục lục Tạp chí Địa lý Nhân văn 4-2015

Tạp chí Địa lý Nhân văn 4-2015 (04/01/2016)

Tóm tắt một số bài của Tạp chí Địa lý Nhân văn 4-2015
Hoạt động khoa học

Tọa đàm khoa học “Vai trò của Liên Hiệp Quốc đối với thách thức biến đổi khí hậu tại Việt Nam - Từ mục tiêu đến thực thi” (03/05/2016)

Buổi tọa đàm khoa học được tổ chức nhằm trình bày và thảo luận về kết quả nghiên cứu sơ bộ của nhóm nghiên cứu D.I.E. ...

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Viện Địa lí Nhân văn (12/04/2016)

Với mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Đảng, Chi bộ Viện Địa lí nhân văn đã và đang rất chú ý bồi dưỡng và giúp đỡ để những quần chúng ưu tú ...

Viện Địa lí nhân văn tiếp đoàn nghiên cứu của Viện Phát triển Đức (19/02/2016)

mục tiêu của sự hợp tác này là về vấn đề biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu, cũng là mối quan tâm nhất hiện nay của các nhà quản lý, các nhà chính sách...

Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam” (01/02/2016)

Trong thời gian qua, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu đã có những bước chuyển biến và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài/ nhiệm vụ cấp Bộ “Khai thác có hiệu quả tài nguyên năng lượng biển phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Tiềm năng, triển vọng, định hướng phát triển và giải pháp chính sách” (08/01/2016)

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, lợi thế, bất lợi thế, cơ hội, thách thức và thực trạng khai thác nguồn tài nguyên năng lượng biển...
Thư viện tư liệu

Thông báo sách mới thư viện tháng 3-2016 (01/04/2016)

sách mới thư viện tháng 3-2016

Thông báo sách mới thư viện tháng 11-2015 (17/11/2015)

Thông báo sách mới tháng 11-2015

Thông báo sách ngoại văn mới thư viện tháng 9 - 2015 (10/09/2015)

Thông báo sách ngoại văn mới
CHỦ ĐỀ KHÁC

Một số vấn đề Địa lý học đới bờ biển Việt Nam (03/08/2014)

Là nơi chuyển tiếp giữa lục địa và biển, một hệ tự nhiên có quy mô toàn cầu, chiếm một diện tích đáng kể...

Cuối thế kỷ, nước biển sẽ nhấn chìm 4 triệu người Mỹ (15/08/2013)

Mực nước biển dâng cao hiện nay đang gây ra tình trạng ngập lụt thường xuyên tại vùng duyên hải ...

Khốn cùng vì biến đổi khí hậu (15/08/2013)

Sinh thái bị nhiễu loạn dẫn đến nguồn lợi đa dạng sinh học bị cắt giảm, điều này giáng một đòn chí mạng vào những vùng mà đời sống của một số đông dân chúng dựa chủ yếu vào nông nghiệp...
Địa lý Chính trị xã hội

Triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ quốc (10/07/2016)

triều Nguyễn là triều đại đã vẽ nên một hình thể lãnh thổ đất nước thống nhất từ đất liền đến biển, đảo để có một nước Việt Nam hoàn chỉnh...

Quảng Nam hướng tới mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững (05/07/2016)

Công tác giảm nghèo được cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Quảng Nam tích cực tham gia và ngày càng được xã hội hóa... .

Khoa học chính sách xã hội và thực tiễn Việt Nam (02/07/2016)

chính sách xã hội thường được xem xét như một bộ phận của chính sách công về các vấn đề xã hội và được nghiên cứu từ góc độ tổng kết kinh nghiệm thực tế...
Địa lý biển và hải đảo

Tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam (10/07/2016)

Biển Đông là vùng biển có 1 trong số 10 tuyến đường hàng hải lớn nhất trên thế giới đi qua. Giao thông nhộn nhịp đứng thứ 2 thế giới...

Phát triển kinh tế biển trên đảo Cô Tô (05/07/2016)

Cô Tô là vùng biển, đảo giàu tiềm năng để phát triển du lịch với môi trường trong lành, con người thân thiện...

Bình Thuận đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trước thách thức của biến đổi khí hậu (05/07/2016)

Trước một tiềm năng kinh tế lớn về biển, bên cạnh những thuận lợi, Bình Thuận đã, đang và sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức của biến đổi khí hậu...
Địa lý sinh thái và môi trường

Một lựa chọn quan trọng cho các nước vùng sông Mê Công (10/07/2016)

Tác động của của biến đổi khí hậu từ việc xây dựng hàng loạt đập thuỷ điện trên sông Mê Kông có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của hơn 70 triệu cư dân...

Xử lý chất thải sinh hoạt: Cần có giải pháp tổng thể (10/07/2016)

Việc xử lý chất thải sinh hoạt bằng chôn lấp chiếm dụng đất đai (gồm cả khu vực xử lý và khoảng không cách ly vệ sinh)...

Những nội dung cơ bản trong bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay (06/07/2016)

Bảo vệ môi trường tự nhiên mà cốt lõi là bảo vệ hệ sinh thái, làm cho hệ sinh thái vận hành theo quy luật của tự nhiên...
Chủ đề: Địa lý kinh tế

Nhìn lại nền kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới (10/07/2016)

trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế...

Xây dựng và phát triển du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu (05/07/2016)

Hầu hết các nghiên cứu trước đây đều xác định Bà Rịa – Vũng Tàu là một địa bàn trọng điểm phát triển du lịch của cả nước...

Biến đổi khí hậu: Nguy cơ xóa sổ ngành nông nghiệp Việt (20/05/2016)

Biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến an ninh lương thực, dinh dưỡng quốc gia và toàn ngành nông nghiệp nghiêm trọng hơn bất cứ cuộc khủng hoảng kinh tế nào từng xảy ra...
Địa lý dân cư

Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (06/07/2016)

Đảng ta luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Chung tay giúp lao động di cư (03/07/2016)

Lao động di cư - chỉ những người từ nông thôn vào thành thị kiếm việc làm, trong đó phần lớn là công việc nặng nhọc, vất vả, không ổn định và thu nhập thấp...

Đô thị hóa ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm phát triển bền vững tại Việt Nam (20/05/2016)

Bài viết này đưa ra tổng quan về đô thị hóa Trung Quốc từ góc nhìn phát triển bền vững, nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm...
Địa lý văn hóa

Sự tiếp biến văn hóa qua hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 (10/07/2016)

Trước năm 1925 ở Việt Nam, điêu khắc và kiến trúc ở làng rất phát triển, tạo nên những dấu ấn đặc sắc Việt Nam, khác hẳn Trung Quốc, Nhật Bản...

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn mới (05/07/2016)

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững...

Kế thừa và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc trong giai đoạn hiện nay (03/07/2016)

đạo đức xã hội mới lành mạnh - thực sự trở thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của dân tộc ta, đất nước ta...
Bản đồ - Viễn thám và GIS

Công nghệ số và GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị (10/07/2016)

Công nghệ số nói chung trong đó bao gồm hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một công cụ hữu ích trong việc tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu...

Ước lượng trữ lượng rừng bằng ảnh vệ tinh (08/07/2016)

nhiều nghiên cứu đã xây dựng mô hình quan hệ giữa giá trị ảnh (DN-Digital Number) và trữ lượng đã được điều tra trên thực địa...

Quản lý Nhà nước về viễn thám và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (04/07/2016)

Phát triển lĩnh vực viễn thám Việt Nam trở thành một lĩnh vực công nghệ cao có trình độ khoa học công nghệ hiện đại đạt mức tiên tiến của khu vực...
Đối tác