ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN ĐỊA LÍ NHÂN VĂN NHIỆM KỲ 2019 - 2022

30/08/2019

    Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Chi ủy Viện Địa lí nhân văn, ngày 30 tháng 8 năm 2019, Chi đoàn cơ sở Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2019-2022 nhằm tổng kết, đánh giá công tác nhiệm kỳ 2017 - 2019 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2022.

0806bc79b055570b0e44.jpg

Toàn cảnh Đại hội Chi đoàn cơ sở Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2019 - 2022

        Tham dự Đại hội, về phía khách mời có đồng chí Nguyễn Xuân Bách - Phó Bí thư, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Nguyễn Phương Thủy - Ủy viên Ban chấp hành, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Về phía Viện Địa lí nhân văn có TS. Nguyễn Song Tùng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn; đồng chí Hà Huy Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Địa lí nhân văn; cùng toàn thể đoàn viên thanh niên của Viện Địa lí nhân văn.

        Sau khi khai mạc, Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội cùng Đoàn Thư ký, thông qua Chương trình làm việc. Thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2019, đồng chí Lê Thu Quỳnh - Phó Bí thư Chi đoàn, đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019 và mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022. Báo cáo khẳng định, Chi đoàn Viện Địa lí nhân văn đã luôn nhận được sự chỉ đạo và quan tâm sát sao của Chi ủy, Đoàn cấp trên và sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể trong mọi hoạt động; Vì vậy trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi đoàn Viện Địa lí nhân văn đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên tất cả các mặt, từ các phong trào thanh niên cho đến hoạt động nghiên cứu khoa học. Tính đến hết tháng 8 năm 2019, Chi đoàn có tổng số 14 đoàn viên; trong đó: 10 đoàn viên thuộc khối nghiên cứu và 04 đoàn viên thuộc khối chức năng, 07 đoàn viên là Đảng viên đang tham gia sinh hoạt tại Chi bộ Viện Địa lí nhân văn và 01 đoàn viên là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viện Địa lí nhân văn.

384980828dae6af033bf.jpg

Đồng chí Lê Thu Quỳnh - Phó Bí thư Chi đoàn trình bày

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019 và mục tiêu, phương hướng công tác nhiệm kỳ 2019 - 2022

        Một số kết quả nổi bật của Chi đoàn Viện Địa lí nhân văn đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2019 có thể kể đến:

        - Về công tác chuyên môn: 100% đoàn viên thanh niên đều tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; bao gồm: 01 đề tài cấp nhà nước, 06 đề tài cấp bộ thuộc Chương trình Sự nghiệp môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 10 đề tài cấp bộ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và 15 đề tài cơ sở do Viện Địa lí nhân văn là tổ chức chủ trì. Hầu hết các đoàn viên thanh niên đều có công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trong và ngoài nước, các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế. Chi đoàn cũng đã rất chủ động và tích cực tổ chức, tham gia các tọa đàm và hội thảo; nổi bật như: Tọa đàm khoa học liên chi đoàn “Vấn đề môi trường trong bối cảnh phát triển mới”, tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm viết bài tạp chí quốc tế”, hội thảo khoa học liên chi đoàn “Môi trường biển Việt Nam hiện nay: Những vấn đề cấp bách và hành động của thanh niên”, hội thảo “Văn phòng xanh” và hội thảo “Vấn đề quản lý rác thải ở Việt Nam và giải pháp thực hiện 3R”...

        - Về công tác đoàn và phong trào thanh niên: 100% đoàn viên thanh niên đều tích cực, chủ động và nghiêm túc tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị và hoạt động phong trào của Chi đoàn và Đoàn cấp trên. Tất cả các đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, luôn tuân thủ pháp luật và những quy định của cơ quan, tổ chức. Chi đoàn có 04 đoàn viên thanh niên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2017 và 2018; 04 đoàn viên nhận khen thưởng của Đoàn cấp trên do có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Năm 2018, Chi đoàn đã được trao tặng Bằng khen của Đoàn Khối Các cơ quan trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Năm 2019, tập thể đoàn viên Chi đoàn Viện Địa lí nhân văn đã đạt giải nhất cuộc thi “Sáng tạo với sản phẩm tái chế” do Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

        - Về công tác tự đào tạo: trong thời gian qua, tất cả các đoàn viên đều đã rất nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn và tin học, ngoại ngữ; cụ thể: 01 đoàn viên được cấp học vị tiến sĩ và được xét đặc cách thăng hạng nghiên cứu viên chính, hiện đang hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị trình độ trung cấp; 03 đoàn viên được cấp học vị thạc sĩ, 02 đoàn viên đang theo học chương trình nghiên cứu sinh, 01 đoàn viên đã trúng tuyển chương trình đào tạo cao học.

        Theo báo cáo, về cơ bản Chi đoàn đã hoàn thành các nhiệm vụ theo định hướng chỉ đạo chung của Đoàn cấp trên, của Chi ủy và Lãnh đạo Viện Địa lí nhân văn. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và sinh hoạt phong trào của Chi đoàn đã được triển khai có trọng tâm trọng điểm, thu hút được sự tham gia đóng góp của đông đảo đoàn viên thanh niên. Đồng thời, các đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn cũng đã thể hiện được tính chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ trong mọi hoạt động để phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển chung của Viện Địa lí nhân văn và của Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, sự chủ động kết nối có hiệu quả với các Chi đoàn bạn trong các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học liên chi đoàn đã thúc đẩy hơn nữa hiệu quả nghiên cứu khoa học của các đoàn viên, cũng như trong nhiều hoạt động khác đã được Lãnh đạo Viện và Đoàn cấp trên đánh giá cao.

        Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt được, hoạt động của chi đoàn còn một số hạn chế nhất định. Thông qua phần trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2019, một số tồn tại đã được chỉ ra như công tác tổ chức sinh hoạt khoa học của Chi đoàn chưa thực sự chủ động; một số đoàn viên vì nhiều lý do khách quan và chủ quan nên chưa thực sự nhiệt tình với các hoạt động phong trào thanh niên; hoạt động học tập và nghiên cứu vẫn mang tính chất cá nhân và chưa rõ nét vai trò của Chi đoàn. Mặt khác, do các đoàn viên thanh niên có lĩnh vực đào tạo chuyên môn khác nhau, đồng thời hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ vừa qua nằm trong thời kỳ Viện Địa lí nhân văn thay đổi về cơ cấu tổ chức và nhân sự các phòng ban; do đó, một số đoàn viên là cán bộ trẻ gặp nhiều khó khăn trong việc xác định và phát triển hướng nghiên cứu chuyên môn chuyên sâu. Bên cạnh đó, năng lực ngoại ngữ của các đoàn viên phần lớn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc trong bối cảnh hội nhập và hợp tác quốc tế trong các hoạt động của Viện.

        Đại diện Chi ủy và Lãnh đạo Viện, đồng chí Nguyễn Song Tùng đã phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội; bày tỏ sự vui mừng và đặc biệt ghi nhận những kết quả hoạt động và đóng góp của Chi đoàn Viện Địa lí nhân văn trong nhiệm kỳ vừa qua đối với các phong trào chung của Đoàn, Viện và hoạt động nghiên cứu khoa học. Đồng chí cũng đánh giá cao Ban Chấp hành Chi đoàn đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong hoạt động của đoàn viên thanh niên; đồng thời hi vọng trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành và các đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định, quy chế của cơ quan và Đoàn Thanh niên; tiếp tục học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của cơ quan; tiếp tục phát huy các thế mạnh và nỗ lực đạt được nhiều thành tích mới, đóng góp cho sự phát triển của Chi Đoàn và Viện Địa lí nhân văn.

1a31f98ef5a212fc4bb3.jpg

Đồng chí Nguyễn Song Tùng - Phó Bí thư Chi ủy, Phó Viện trưởng

Viện Địa lí nhân văn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

        Đại diện Công đoàn Viện Địa lí nhân văn, đồng chí Hà Huy Ngọc cũng đã gửi lời chúc mừng, ghi nhận những điểm nhấn về mặt chuyên môn và hoạt động phong trào của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí kỳ vọng đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục chú trọng các hoạt động khoa học, chủ động hơn và không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn và phong trào thanh niên.

7e47b778bb545c0a0545.jpg

Đồng chí Hà Huy Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Địa lí nhân văn

phát biểu tại Đại hội

        Đồng chí Nguyễn Xuân Bách- Phó Bí thư, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới Chi đoàn Viện Địa lí nhân văn bởi những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2019; bày tỏ sự tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Viện Địa lí nhân văn cùng với tập thể đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy sức trẻ và lòng nhiệt huyết để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được và tạo ra nhiều thay đổi mang tính đột phá.

84d717461a6afd34a47b.jpg

Đồng chí Nguyễn Xuân Bách - Phó Bí thư, Đoàn thanh niên

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu tại Đại hội

        Đại hội cũng đã nhận được nhiều đóng góp tích cực và tâm huyết của các đoàn viên thanh niên về các mặt hoạt động nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Chi đoàn và đoàn viên Viện Địa lí nhân văn trong các phong trào thanh niên và hoạt động khoa học trong nhiệm kỳ tới.

200048c944e5a3bbfaf4.jpg

2e3ce3dfeff308ad51e2.jpg

Các đoàn viên thanh niên đóng góp ý kiến tại Đại hội

        Trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, với thời gian nhiệm kỳ kéo dài hơn, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn cơ sở Viện Địa lí nhân văn cần phải hướng tới việc ổn định cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn và hoạt động phong trào, đoàn thể cho đoàn viên thanh niên. Các mục tiêu chung được đề ra cho Chi đoàn trong nhiệm kỳ tới là:

        (1) Các hoạt động của Chi đoàn phải thể hiện rõ nét hơn nữa tính chỉ đạo của Ban Chấp hành Chi đoàn;

        (2) Các đoàn viên cần chủ động và tích cực hơn trong việc tham gia các hoạt động thanh niên; tăng cường gắn kết trong hoạt động chuyên môn cũng như hoạt động phong trào để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc;

        (3) Các hoạt động đoàn, phong trào thanh niên và hoạt động nghiên cứu khoa học cần được lồng ghép nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và các kỹ năng hoạt động xã hội của các đoàn viên;

        (4) Các hoạt động đoàn cần bám sát kế hoạch, chương trình phát triển thanh niên của Viện Địa lí nhân văn nói riêng và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nói chung.

        Nhiều mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ tới cũng đã được đề cập, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc khôi phục hoạt động của Câu lạc bộ Tiếng Anh nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ ngoại ngữ gắn với các hoạt động chuyên môn cho các đoàn viên thanh niên của Chi đoàn; đồng thời có thể kết nối và phối hợp thực hiện với các Chi đoàn bạn để nâng cao hiệu quả thực hiện. Đại hội cũng đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và đóng góp của các vị đại biểu tham dự và thống nhất đưa vào Nghị quyết của Đại hội để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

        Sau khi thông qua Đề án xây dựng Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2019 - 2022, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới một cách công bằng và minh bạch, dựa trên những tiêu chuẩn được xây dựng trong Đề án. Ban chấp hành Chi đoàn cơ sở Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã được bầu gồm 03 đồng chí:

        1. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng

        2. Đồng chí Đoàn Thị Thu Hương

        3. Đồng chí Đặng Thành Trung

        Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2019 - 2022 chính là sự tin tưởng của từng đoàn viên thông qua lá phiếu bầu cử của mình. Đại hội kết thúc với việc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Trong thời gian tới dưới sự chỉ đạo của Cấp ủy, Ban Chấp hành Chi đoàn sẽ nhanh chóng kiện toàn tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

b8ba39d537f9d0a789e8.jpg

Ban chấp hành Chi đoàn cơ sở Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2019 - 2022

nhận bó hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Xuân Bách

480b0c30021ce542bc0d.jpg

Thay mặt Chi ủy và Lãnh đạo Viện Địa lí nhân văn, đồng chí Nguyễn Song Tùng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ mới

78e755cb5be7bcb9e5f6.jpg

Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới nhận hoa chúc mừng

của Công đoàn Viện Địa lí nhân văn

5fcbfbd0f5fc12a24bed.jpg

Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 chụp ảnh kỷ niệm

cùng Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022

        Đại hội đã diễn ra theo đúng quy trình, quy định và thành công tốt đẹp; tạo niềm tin, khí thế mới cho đoàn viên Chi đoàn, để tiếp tục thi đua giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian tới./.

Lê Hồng Ngọc