Chi bộ Viện Địa lí nhân văn Tổng kết công tác năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019

11/01/2019

    Sáng ngày 11/01/2019, Chi bộ Viện Địa lí nhân văn đã tiến hành hội nghị tổng kết công tác năm 2018, trình bày nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh Ngọc - Phó Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng toàn thể các đảng viên trong Chi Bộ.

Toàn cảnh hội nghị

        Thay mặt Chi bộ, TS. Nguyễn Song Tùng - Phó Bí thư chi bộ đã trình bày “Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019” của chi bộ Viện Địa lí nhân văn.

TS. Nguyễn Song Tùng trình bày báo cáo tại Hội nghị

        Chi bộ Viện Địa lí nhân văn là Chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có 4 tổ đảng với 17 đảng viên, trong đó có 10 nữ, 7 nam. Chi ủy có 5 người, bao gồm: 01 Bí thư là Viện trưởng, 01 phó Bí thư là Phó Viện trưởng và 03 ủy viên đều là trưởng phó các phòng thuộc bộ máy chức năng, nhiệm vụ của Viện.

        Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Chi bộ đã nêu lên những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, cán bộ đảng viên luôn gương mẫu với toàn thể viên chức và người lao động của Viện, là nhân tố trọng yếu thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học với phương châm “Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu quả”. Để Viện Địa lí nhân văn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo viện tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, động viên mọi cán bộ, đảng viên, viên chức luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định, pháp luật của Nhà nước, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ra sức cống hiến vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

        Những kết quả nổi bật của chi bộ là đã phối hợp với tập thể lãnh đạo Viện kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức thực sự tinh gọn; đã giảm từ 12 phòng xuống còn 8 phòng (giảm 3 phòng nghiên cứu và 1 phòng chức năng nghiệp vụ). Việc sắp xếp đảm bảo tính công khai, minh bạch, hợp tình, hợp lý trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Viện và chuyên môn đào tạo, hướng nghiên cứu của từng viên chức, do đó đạt được sự đồng thuận cao giúp cán bộ yên tâm công tác. Trong năm 2018, Viện có 6 đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu đúng hạn và đạt loại khá; 5 đề tài cấp Bộ 2017-2018 và 02 nhiệm vụ môi trường đã nghiệm thu cấp cơ sở và đang chờ nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm; đã xuất bản được 5 cuốn sách; công bố 27 bài tạp chí trong nước và 2 bài tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCOPUS. Các lĩnh vực công tác khác như công tác thông tin - thư viện, công tác Đảng, công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, kế hoạch - tài chính, tổ chức và đào tạo, hợp tác quốc tế… đều đạt được những kết quả, thành tích được cấp trên đánh giá cao. Thành quả đáng ghi nhận là Viện đã có 05 tập thể được đề nghị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 04 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 26 cán bộ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 4 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

        Đối với chi bộ, 100% không có đảng viên vi phạm điều lệ Đảng và không ai vi phạm pháp luật; 100% không có biểu hiện suy thoái, nhụt ý chí phấn đấu; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 03 đảng viên được đề nghị công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ được đề nghị là Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

        Chi bộ đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019, trong đó tập trung nhấn mạnh các nhiệm vụ: Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Viện tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách về địa lí nhân văn, về bảo vệ môi trường phát triển bền vững, trong đó ưu tiên nghiên cứu cơ bản về địa lí nhân văn. Các đảng viên là lãnh đạo viện, trưởng phó các phòng nghiên cứu sẽ tích cực, chủ động tham gia đấu thầu các đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp nhà nước; Nâng cao năng lực nghiên cứu và trình độ tiếng Anh cho cán bộ nghiên cứu; Tổ chức tốt Hội thảo Địa lí nhân văn Quốc gia hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Địa lí nhân văn. Chi bộ sẽ tăng cường công tác giúp đỡ, hướng dẫn các viên chức có chí hướng phấn đấu vào Đảng để tiếp tục góp phần xây dựng, phát triển Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động công đoàn viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng cơ quan trogn sạch, vững mạnh, không phai nhạt lý tưởng cách mạng, luôn có văn hóa lành mạnh, không suy thoái đạo đức,…

Một số ý kiến phát biểu của Đảng viên Chi bộ Viện Địa lí nhân văn tại Hội nghị

 

        Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019 của chi bộ, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã phát biểu bày tỏ sự tin tưởng vào sự chỉ đạo và điều hành của tập thể Chi ủy, Lãnh đạo Viện, mọi đảng viên chức sẽ luôn đoàn kết và giúp đỡ nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, mong muốn lãnh đạo Viện đẩy mạnh các Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Ngọc - Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Viện Hàn lâm phát biểu

        Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Ngọc - Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Viện Hàn lâm đã đánh giá cao và ghi nhận những thành tích mà Chi bộ Viện Địa lí nhân văn đã đạt được trong năm 2018, đặc biệt là vai trò phối hợp chặt chẽ của Chi ủy và tập thể lãnh đạo Viện trong điều hành các hoạt động. Đồng chí mong muốn chi bộ Viện Địa lí nhân văn tiếp tục phát huy vai trò trong phối hợp với lãnh đạo Viện, tăng cường công tác chỉ đạo, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và cập nhật hồ sơ, lý lịch, quá trình hoạt động của từng đảng viên theo quy định.

        TS. Trần Ngọc Ngoạn - Bí thư Chi bộ, thay mặt Chi bộ tiếp thu các ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Viện Hàn lâm và khẳng định Chi bộ Viện Địa lí nhân văn sẽ phát huy các thành quả đã đạt được, toàn thể đảng viên và công chức, viên chức của Viện sẽ nỗ lực hết mình phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, từng bước hướng tới sự chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm 2019.

        Toàn thể đảng viên đã nhất trí cao báo cáo tổng kết công tác năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019 của chi bộ. Hội nghị đã kết thúc trong không khí phấn khởi cùng sự chung sức, nỗ lực, đoàn kết của tất cả đảng viên, với tinh thần phấn đấu sẽ đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa trong năm 2019.

Nguyễn Ngọc Trí