Viện Địa lí nhân văn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

13/12/2018

     Chiều ngày 13/12/2018, Viện Địa lí nhân văn đã trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có GS.TS. Đặng Nguyên Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng với đại diện các Ban chức năng: Ban Quản lý Khoa học, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Hợp tác Quốc tế, Ban Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Đảng ủy, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên và Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị

        Thay mặt tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Địa lí nhân văn, TS. Nguyễn Song Tùng - Phó Viện trưởng đã trình bày “Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019” của Viện.

 

TS. Nguyễn Song Tùng trình bày báo cáo tại Hội nghị

       Năm 2018, với phương châm “Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu quả”, Viện Địa lí nhân văn đã giữ vững và đảm bảo thực hiện tốt mọi hoạt động. Mọi công việc đều được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả, trong đó có một số kết quả nổi bật như: 

        Về công tác kiện toàn tổ chức bộ máy: Viện đã hoàn thiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức thực sự tinh gọn. Số lượng các phòng đã giảm từ 12 phòng xuống còn 8 phòng (giảm 3 phòng nghiên cứu và 1 phòng chức năng nghiệp vụ). Việc sắp xếp đảm bảo tính công khai, minh bạch, hợp tình, hợp lý trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Viện và chuyên môn đào tạo, hướng nghiên cứu của từng viên chức, do đó đạt được sự đồng thuận cao giúp cán bộ yên tâm công tác.

        Về công tác nghiên cứu khoa học: Viện có 6 đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu đúng hạn và đạt loại khá; 5 đề tài cấp Bộ 2017-2018 và 02 nhiệm vụ môi trường đã nghiệm thu cấp cơ sở và đang chờ nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm. Trong năm 2018, Viện đã đề xuất 1 đề tài sang Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia do TS. Nguyễn Song Tùng làm chủ nhiệm và đề tài đã được phê duyệt.

       Về công tác xuất bản, tạp chí: Năm 2018, Viện đã xuất bản được 5 cuốn sách; công bố 27 bài tạp chí trong nước và 2 bài tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCOPUS.

       Về công tác thi đua - khen thưởng: Viện có 05 tập thể được đề nghị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 04 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 26 cán bộ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 4 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

       Các lĩnh vực công tác khác như công tác thông tin - thư viện, công tác Đảng, công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, kế hoạch - tài chính, tổ chức và đào tạo, hợp tác quốc tế… đều đạt được những kết quả, thành tích đáng ghi nhận.

         Hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, trong đó tập trung nhấn mạnh các nhiệm vụ: Tiếp tục hoàn thiện lãnh đạo các phòng và vị trí việc làm của các cán bộ nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu, hướng tới chuyên nghiệp hóa các vị trí việc làm của viên chức. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học như: Hoàn thành đúng tiến độ và đạt loại khá trở lên đối với đề tài cơ sở 2019, đề tài thuộc sự nghiệp môi trường 2019; Hoàn thành đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký đối với đề tài cấp Bộ 2019-2020, đề tài Nafosted; Tích cực, chủ động tham gia đấu thầu các đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp nhà nước; Nâng cao năng lực nghiên cứu và trình độ tiếng Anh cho cán bộ nghiên cứu; Tổ chức tốt Hội thảo Địa lí nhân văn Quốc gia.

 

Description: C:\Users\this\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_5570.jpg

Description: C:\Users\this\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_5569.jpg

TS. Phạm Thị Trầm -  Trưởng Ban

 Thanh tra nhân dân phát biểu

TS. Ngô Minh Đức - Bí thư Đoàn

Thanh niên phát biểu

        Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, các đồng chí đại diện BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, Thanh tra nhân dân đã phát biểu bày tỏ sự tin tưởng vào sự chỉ đạo và điều hành của Lãnh đạo Viện, mọi công chức, viên chức đã luôn đoàn kết và giúp đỡ nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

GS.TS. Đặng Nguyên Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại Hội nghị

        Tại Hội nghị, GS.TS. Đặng Nguyên Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã đánh giá cao và ghi nhận những thành tích mà Viện Địa lí nhân văn đã đạt được trong năm 2018, đặc biệt là vai trò của tập thể Lãnh đạo Viện trong điều hành các hoạt động. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo Viện Địa lí nhân văn cần phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn nữa trong những năm tiếp theo, như: Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho các cán bộ; đẩy mạnh quan hệ hợp tác nghiên cứu đào tạo với các đối tác bên ngoài, đặc biệt là tổ chức một Hội thảo khoa học cấp Quốc gia nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Địa lí nhân văn.

        TS. Trần Ngọc Ngoạn - Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và khẳng định Viện Địa lí nhân văn sẽ phát huy các thành quả đã đạt được, toàn thể công chức, viên chức sẽ nỗ lực hết mình phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, từng bước hướng tới sự chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác.

        Hội nghị đã kết thúc trong không khí vui tươi, tràn đầy niềm tin. Hi vọng cùng sự chung sức, nỗ lực, đoàn kết của tất cả các công chức, viên chức, Viện Địa lí nhân văn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được nhiều thành quả hơn nữa trong năm 2019 để chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Địa lí nhân văn.

Nguyễn Ngọc Trí