THÔNG BÁO SÁCH MỚI NHẬP KHO THÁNG 8 NĂM 2019

20/08/2019

VIỆN ĐỊA LÍ NHÂN VĂN

 PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC, THƯ VIỆN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI NHẬP KHO THÁNG 8 NĂM 2019

 

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NĂM XUẤT BẢN

NHÀ XUẤT BẢN

KÝ HIỆU KHO

1

Quản lý bền vững biển, đảo Việt Nam

Nguyễn Chu Hồi

2018

CTQGST

Vv 3128

2

Một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay. (Nghiên cứu vùng duyên hải Nam Trung Bộ)

Phạm Đi

2018

TT&TT

Vv 3129

3

Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững trong giai đoạn hiện nay qua thực tiễn tỉnh Nam Định (SCK)

Nguyễn Thị Hiền

2018

LLCT

Vv 3130

4

Bảo vệ môi trường công nghiệp Việt Nam

Lê Huy Bá (Cb), Nguyễn Xuân Hoàn

2017

ĐHQGTPHCM

Vl 2312

5

Khô hạn, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long

Lê Huy Bá (Cb), Lương Văn Việt, Nguyễn Xuân Hoàn

2017

ĐHQGTPHCM

Vl 2313

6

Thành phố thông minh: Nền tảng, nguyên lý và ứng dụng

Houbing Song, Ravi S. Srinivasan, Tamim I. Sookoor, Sabina Jeschke

2019

CTQGST

Vl 2314

7

Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2018

CTK Quảng Bình

2018

CTK

Vl 2315

8

Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên 2018

CTK Điện Biên

2018

CTK

Vl 2316

9

Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang 2018

CTK Hà Giang

2018

CTK

Vl 2317

10

Niên giám thống kê tỉnh Thái Bình 2018

CTK Thái Bình

2018

CTK

Vl 2318

11

Niên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang 2018

CTK TQ

2019

TK

Vl 2319

12

Niên giám thống kê cả nước 2018

TK

2019

TK

Vl 2320

13

Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 2018

CTK TN

2019

TK

Vl 2321

14

Hành vi con người và môi trường xã hội

Nguyễn Hồi Loan, Trần Thu Hương

2018

ĐHQGHN

Vl 2322

15

Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa

Bùi Xuân Đính, Nguyễn Thị Thanh Bình

2019

KHXH

Vv 3131

16

Phát triển bền vững khu vực biên giới Vân Nam (Trung Quốc) - Lào Cai (Việt Nam)

Nguyễn Đình Liêm

2019

KHXH

Vv 3132

17

Biển Việt Nam và các mối giao thương biển

Nguyễn Văn Kim

2019

ĐHQGHN

Vl 2323

18

Thực trạng kinh tế xã hội Việt Nam so với các nước trong khu vực

TCTK

2018

TK

Vl 2324

19

Niên giám thống kê thành phố Hà Nội 2018

TCTK HN

2019

CTK

Vl 2325

20

Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2018

TCTK SL

2019

CTK

Vl 2326

21

Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng 2018

TCTK HP

2019

CTK

Vl 2327

22

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia kết cấu hạ tầng và liên kết vùng phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ

Viện NC PTBV Vùng, Viện Kinh tế VN

2019

Đại học Cần Thơ

Vl 2310

23

Kinh tế thế giới và VN 2018-2019 hướng tới năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm

Nguyễn Quang Thuấn

2019

KHXH

Vl 2311

24

Trước ngưỡng cửa nền kinh tế số

Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Cẩm Nhung

2019

 

Vl 2328

25

Thủ đô Hà Nội 10 năm mở rộng địa giới hành chính

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

2018

 

Vv 3133

26

Quy hoạch xây dựng nông thôn bền vững

Trương Huy Chính

2017

 

Vv 3134

27

Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Đức Khiển

2014

Nông nghiệp

Vv 3135

28

Một số điều cần biết về biến đổi khí hậu

VACNE

2011

KH&KT

Vv 3136

29

Phản biện xã hội về bảo vệ thiên nhiên và môi trường

Nguyễn Đình Hòe

2011

KH&KT

Vv 3137

30

Chính sách khoa học kỹ thuật nông nghiệp của Trung Quốc đến năm 2010

Nguyễn Quang thọ (Biên Dịch)

2004

Nông nghiệp

Vv 3138

31

Chuyển dịch cơ cấu sản xuất và hiệu quả chăn nuôi Việt Nam 2012-2017

Bộ NN và PTNN

2018

Bộ NN và PTNN

Vv 3139

32

Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

Bộ NN và PTNN

2018

Bộ NN và PTNN

Vv 3140

33

Năng suất lao động nông nghiệp và vai trò thúc đẩy của khu vực tư nhân

Bộ NN và PTNN

2018

Bộ NN và PTNN

Vv 3141

34

Hướng đi mới trong xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi.

Bộ NN và PTNN

2019

Bộ NN và PTNN

Vv 3142

35

Tương tác công trình với môi trường biển

Nguyễn Tiến Khiêm...

2018

KHTN&CN

Vl 2329

36

Biến động môi trường lớp phủ và giải pháp phát triển bền vững tại các đảo san hô khu vực quần đảo Trường Sa

Đỗ Huy Chung

2018

KHTN&CN

Vl 2330

37

Lũ quét cơ sở lý luận và thực tiễn

Lê Huy Bá, Thái Lê Nguyễn, Huỳnh Công Lực

2014

Nông nghiệp

Vl 2331

38

Giải pháp chống ngập cho các thành phố lớn

Lê Lâm, Nguyễn Tất Đắc, Nguyễn Đình Vượng, Trần Minh Tuấn, huỳnh Ngọc Tuyên

2014

Nông nghiệp

Vl 2332

39

Nước dâng do bão vùng biển ven bờ Việt Nam

Đinh Văn Mạnh, Đỗ Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Việt Liên

2018

KHTN&CN

Vl 2333

40

Sức tải môi trường Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long

Trần Đức Thạnh, Trần Văn Minh, Cao Thị Thu Trang, Võ Duy Vĩnh, Trần Anh Tú

2012

KHTN&CN

Vl 2334

41

Ô nhiễm môi trường Trái đất

Nguyễn Phước Tương

2014

Nông nghiệp

Vl 2335

42

Các quá trình thủy thạch động lực vùng ven biển Việt Nam: Mực nước, sóng, dòng chảy và vận chuyển bùn cát

Nguyễn Mạnh Hùng

2014

KHTN&CN

Vl 2336

                            Hà Nội, ngày 20 tháng  08 năm 2019

Phòng Quản lý khoa học, Thư viện, HTQT