THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PCBLGĐ NĂM 2019

16/06/2019

         Chủ đề truyền thông Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) năm 2019: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”.

1. Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.

 

Ảnh sưu tầm

2. Trẻ em chứng kiến hoặc bị bạo lực gia đình, khi trưởng thành có nguy cơ gây bạo lực với người khác cao gấp 03 lần những trẻ em khác; Nạn nhân bạo lực gia đình cần nâng cao ý thức phòng ngừa và kịp thời tìm đến địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để được tư vấn, hỗ trợ

 

Ảnh sưu tầm

3. Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình.

 

 

Ảnh sưu tầm