HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6/2019

16/06/2019

Chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình

1. Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương:

 

Ảnh sưu tầm

 

2. Ông bà, cha mẹ mẫu mực - Con cháu thảo hiền:

 

Ảnh sưu tầm

3. Gia đình - tổ ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục những con người khỏe mạnh để xây dựng đất nước:

 

 

Ảnh sưu tầm