THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỊA LÝ NHÂN VĂN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

01/06/2019

    Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học của Viện Địa lí nhân văn năm 2019.

        Được sự nhất trí của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Địa lí nhân văn sẽ tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Khoa học Địa lý nhân văn phục vụ phát triển bền vững”.

1. Mục tiêu:

        - Tổng kết và đánh giá những kết quả nghiên cứu, đào tạo đã đạt được về địa lí nhân văn của các nhà khoa học trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới giáo dục và hội nhập sâu rộng ở khu vực và quốc tế;

        - Đề xuất các hướng nghiên cứu địa lý nhân văn có ý nghĩa thực tiễn góp phần phục vụ phát triển bền vững.

2. Các nội dung của Hội thảo:

Hội thảo tập trung vào các vấn đề sau:

         - Cơ sở lý luận và thực tiễn về khoa học địa lý nhân văn

        - Các kết quả nghiên cứu thuộc các lĩnh vực chuyên ngành Địa lý nhân văn và các lĩnh vực có liên quan: Địa lý kinh tế, Địa lý chính trị, Địa lý văn hóa, Địa lý dân cư; Địa lí lịch sử; Địa lý giao thông; Địa lý đô thị; Địa lí nông thôn; Phân vùng kinh tế - xã hội; Địa lý sinh thái và môi trường;

        - Các kết quả nghiên cứu ứng dụng bản đồ, viễn thám và GIS trong nghiên cứu các vấn đề địa lý nhân văn.

3. Thành phần tham dự Hội thảo:

        - Các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ giảng viên các Trường Đại học, Viện và Trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo Địa lý, phát triển bền vững trong cả nước.

        - Các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và đại diện đến từ các bộ, ngành, địa phương có liên quan đến khoa học Địa lý.

4. Thời gian và địa điểm

        - Thời gian: Ngày 10 tháng 10 năm 2019.

        - Địa điểm: Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

5. Thể lệ gửi bài:

        - Công trình khoa học được viết bằng tiếng Việt. Hội thảo không nhận đăng các bài đã được công bố trên những ấn phẩm khác. Cấu trúc báo cáo theo file mẫu đính kèm.

        - Bài viết rõ ràng, không sai chính tả, hành văn súc tích, ngắn gọn, dùng các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường theo quy định của Nhà nước hoặc đã dùng thống nhất trong chuyên môn hẹp. Bài viết được phân rõ thành các phần, mục và tiểu mục. Các công thức viết rõ theo ký hiệu thông dụng.

        - Bài viết được soạn trên Microsoft Word (mã Unicode, font Times New Roman, size 12), khổ giấy A4, không quá 15 trang, cách dòng đơn, cách đoạn 6 pt, lề trên 3,0 cm, lề dưới 3,0 cm, lề trái 3,0 cm, lề phải 2,5 cm, có đánh số trang (đặt dưới, giữa trang, cỡ 11 pt). Các công thức Toán học dùng MathType, hình vẽ rõ ràng và đánh số thứ tự, kích thước không quá 7x14cm, định dạng PNG, JPG, tên hình vẽ đặt phía dưới, tên bảng biểu đặt phía trên.

        - Danh mục tài liệu tham khảo không quá 10 tài liệu (trừ trường hợp tài liệu có liên quan trực tiếp với trích dẫn); tài liệu tham khảo viết bằng các thứ tiếng ngoài hệ chữ La tinh được chuyển sang kí tự La tinh; sắp xếp theo thứ tự như sau: số thứ tự, tên tác giả (sắp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người Việt, của họ tác giả đối với người nước ngoài), tên ấn phẩm (in nghiêng), năm xuất bản (trong ngoặc đơn), cơ quan xuất bản, tập, số trang, nơi xuất bản.

        - Nguồn tài liệu trích dẫn là số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo, được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang. Ví dụ: [1], [10, tr. 10 -11],...

        - Bài viết phải kèm theo tóm tắt (Abstract) từ khóa (Keywords) bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tên bài phải được dịch sang tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh (tùy ngôn ngữ viết bài). Mỗi phần tóm tắt không dài quá 200 từ, cần nêu bật những nội dung chính, đóng góp mới của công trình. Từ khóa cần cụ thể, liệt kê từ 3 - 5 từ. Cuối bài ghi rõ: họ tên, học hàm, học vị, địa chỉ liên lạc, điện thoại, email.

6. Kế hoạch nhận bài, báo cáo khoa học và đăng ký tham dự hội thảo:

        - Bản tóm tắt báo cáo (theo mẫu):     Từ ngày 03/06 - 25/08/2019

        - Báo cáo toàn văn (theo mẫu):         Từ ngày 26/08 – 25/09/2019

        - Đăng ký tham dự hội thảo:             Từ ngày 26/09 – 05/10/2019

7. Địa chỉ đăng ký và gửi bài:

        Đăng ký và bài viết xin gửi về địa chỉ email: trampham.iesd@gmail.com hoặc linhmh.ihgeo@gmail.com
 
        Các thông tin xin liên hệ trực tiếp: TS. Phạm Thị Trầm (Sđt: 0984845279), ThS. Mai Hải Linh (Sđt: 0986711014)

        Tham khảo thông tin Hội thảo trên Website: http://ihgeo.vass.gov.vn/

        Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên, giáo viên và cán bộ của quý cơ quan quan tâm đăng ký tham dự và viết bài cho Hội thảo khoa học.

 

VIỆN ĐỊA LÍ NHÂN VĂN

VIỆN TRƯỞNG

 (Đã ký và đóng dấu)

 

TS. TRẦN NGỌC NGOẠN