Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế của Nghiên cứu sinh Ngô Minh Đức

31/10/2017

 

Ngày 26 tháng 10 năm 2017, Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Kinh tế Quốc tế, mã số: 62 31 01 06 cho Nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Minh Đức với đề tài “Quan hệ kinh tế ẤN Độ - ASEAN từ đầu thế kỷ 21 đến nay và xu hướng phát triển”.

Các thành viên trong Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ tặng hoa NCS

 

Tham dự lễ bảo vệ, Đại diện lãnh đạo Viện Địa lí nhân văn có TS. Nguyễn Song Tùng - Phó Viện trưởng cùng các cán bộ Viện Địa lí nhân văn nơi NCS công tác, bạn bè và gia đình của NCS.

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nghiên cứu một cách có hệ thống thực trạng quan hệ kinh tế Ấn Độ - ASEAN từ đầu thế kỉ 21 đến nay và xu hướng phát triển.

Ngoài phần Mở đầu, kết luận, nội dung chính của luận án gồm 4 chương nhằm giải quyết 3 nhiệm vụ: Thứ nhất, thông qua việc khái quát lại những khái niệm về quan hệ kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, chính sách thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế và những lý thuyết về quan hệ thương mại quốc tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, luận án luận giải các cơ sở thực tiễn cho sự phát triển quan hệ kinh tế Ấn Độ - ASEAN; Thứ hai, luận án phân tích thực trạng quan hệ kinh tế Ấn Độ - ASEAN từ đầu thế kỷ 21 đến nay dựa trên hai nội dung cơ bản là quan hệ thương mại hàng hoá, quan hệ đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đó đưa ra các nhận định, đánh giá về thực trạng quan hệ kinh tế Ấn Độ - ASEAN; Thứ ba, luận án phân tích, đánh giá các cơ hội, thách thức, xu hướng phát triển của quan hệ kinh tế Ấn Độ - ASEAN trong tương lai nhằm khẳng định vị trí, vai trò và lợi ích của mối quan hệ này. Từ đó, đưa ra một số gợi ý để Việt Nam có thể khai thác và đạt được những lợi ích từ mối quan hệ này.

Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống và chuyên sâu về quan hệ kinh tế Ấn Độ - ASEAN trong giai đoạn 2000 - 2015; chỉ ra được những kết quả và những hạn chế trong quan hệ kinh tế của hai đối tác này, nhất là trên các lĩnh vực thương mại hàng hoá và đầu tư trực tiếp; góp phần cung cấp nguồn tư liệu đáng tin cậy cho việc nghiên cứu và hoạch định chính sách của Việt Nam đối với Ấn Độ và ASEAN. Đặc biệt là khi Việt Nam tham gia sâu hơn vào Hiệp định Thương mại tự do Ấn Độ - ASEAN.

Qua trình bày của nghiên cứu sinh và trả lời các câu hỏi của các thành viên hội đồng cũng như của các thành viên tham gia dự buổi bảo vệ, hội đồng chấm luận án đánh giá cao về mặt khoa học và thực tiễn của luận án, 6/6 thành viên hội đồng có mặt nhất trí đề nghị Học viện Khoa học xã hội công nhận kết quả nghiên cứu của NCS và cấp bằng học vị tiến sĩ Kinh tế Quốc tế cho NCS. Ngô Minh Đức.

Buổi bảo vệ luận án kết thúc thành công, NCS. Ngô Minh Đức đã nhận được sự chúc mừng của đại diện Học viện Khoa học xã hội - đơn vị đào tạo, đại diện Viện Địa lí nhân văn - cơ quan cử đi học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ

 

 

Mai Hải Linh

Các tin cũ hơn.............................