3R, TƯƠNG LAI CHÚNG TA- QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN

18/11/2019

Giới thiệu bộ phim hoạt hình:

3R, TƯƠNG LAI CHÚNG TA- QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN

    Trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ: ”Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH” Việt Nam về bảo vệ môi trường”, Năm 2019 tập trung vào chủ đề áp dụng mô hình 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế), Viện Địa lí nhân văn đã sản xuất bộ phim ”3R, Tương lai chúng ta- quyết định của bạn“ với mong muốn sẽ giúp cho người xem ghi nhớ hơn những lợi ích và hậu quả khi mỗi chúng ta biết và không biết giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng rác thải.

        Câu chuyện lấy ý tưởng của bộ phim: Có hai thành phố đối lập nhau: một thành phố nhỏ không có nhiều tài nguyên nhưng vì biết sử dụng phương pháp 3R mà trở nên Xanh – Sạch – Hiện đại và một thành phố trù phú, giàu có nhưng vì sử dụng tài nguyên một cách hoang phí nên bị đã bị tàn phá.

        Thông điệp gửi gắm: Dù đất nước nơi bạn sống vốn có nguồn tài nguyên trù phú và giàu có bao nhiêu đi chăng nữa thì một ngày nó cũng cạn kiệt nếu khai thác và sử dụng chưa hợp lý. Ngược lại, nếu đất nước ít tài nguyên nhưng có những chiến lược và chính sách thông minh trong sử dụng hợp lý tài nguyên thì đất nước vẫn phát triển và hiện đại.

        Xin mời các bạn đón xem bộ phim: https://vass.gov.vn/Pages/Thu-vien-video.aspx?ItemID=9

 

 

Các tin cũ hơn.............................