Phát triển bền vững đô thị và khả năng thích với nước biển dâng của hệ thống đô thị ở Việt Nam (Qua nghiên cứu điểm 03 thành phố Long Xuyên, Cần Thơ và Cà Mau)

19/04/2019

Tác giả: Đào Hoàng Tuấn, Trần Thị Tuyết

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 287

   Cuốn sách là kết quả của việc thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ “Đánh giá ảnh hưởng của nước biển dâng và khả năng thích ứng của một số thành phố ở đồng bằng Sông Cửu Long” do TS. Đào Hoàng Tuấn làm chủ nhiệm

        Cuốn sách được cấu trúc thành 4 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và một số mô hình phát triển bền vững đô thị thích ứng với ngập lụt và nước biển dâng; Chương 2: Ảnh hưởng nước biển dâng đến hệ thống đô thị ở Việt Nam; Chương 3: Dự báo ảnh hưởng của nước biển dâng và khả năng thích ứng của thành phố Cần Thơ, Cà Mau và Long Xuyên ở đồng bằng sông Cửu Long; Chương 4: Quan điểm và giải pháp thích ứng với nước biển dâng đối với hệ thống đô thị ở đồng bằng sông Cửu Long.

        Tác giả giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về đô thị, phân loại đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Luận giải tư tưởng về phát triển bền vững đô thị, phát triển đô thị “vườn”, đô thị sinh thái, đô thị xanh, phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả còn giới thiệu một số mô hình về phát triển đô thị thích ứng với ngập lụt và nước biển dâng trong và ngoài nước.

        Trên cơ sở phân tích kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam, tác giả cũng làm rõ những ảnh hưởng nước biển dâng đến hệ thống đô thị ở Việt Nam và về địa bàn nghiên cứu. Qua những phân tích trên giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những ảnh hưởng của nước biển dâng đến thành phố Cần Thơ, Cà Mau và Long Xuyên ở đồng bằng sông Cửu Long

        Từ những phân tích thực tế, tác giả đã đưa ra những dự báo ảnh hưởng của nước biển dâng đến kinh tế, xã hội và môi trường của thành phố Cần Thơ, Cà Mau, Long Xuyên và khả năng thích ứng với nước biển dâng ở những khu vực này. Đồng thời, tác giả đưa ra  nhóm các giải pháp nhằm thích ứng với sự biến đổi khí hậu do nước biển dâng đối với hệ thống đô thị ở đồng bằng sông Cửu Long.

        Với những nội dung nghiên cứu trên, hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo cho độc giả trong và ngoài nước, đồng thời giúp các nhà quản lý hoạch định chính sách phát triển lãnh thổ đô thị bền vững,.

        Xin trân trọng giới thiệu./.

Nguyễn Thị Ngọc