Phân tích, đánh giá và thành lập cơ sở dữ liệu về sự phân bố nguồn nhân lực của một số huyện đảo phục vụ phát triển bền vững

05/11/2018

Tác giả: Bùi Quang Bình

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 227  

    Việt Nam là quốc gia ven biển, nằm bên bờ Tây của Biển Đông, có vị trí địa chính trị và địa kinh tế rất quan trọng mà không phải quốc gia nào cũng có. Bờ biển 3.260 km trải dài từ Bắc xuống Nam với hơn 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ và hai quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa, được phân bố khá đều theo chiều dài của bờ biển đất nước. Trong đó, nhiều đảo và quần đảo ven biển có dân cư sinh sống.

            Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã định hướng phát triển kinh tế - xã hội, trong đó liên quan tới công tác dân số đã nhấn mạnh đến việc nâng cao đời sống dân cư vùng ven biển, hải đảo và những người lao động trên biển. Chủ trương chính sách của nhà nước đã có, tuy nhiên sự phân bố về nguồn lực con người không đồng đều giữa đất liền và các đảo. Việc mất cân đối trong cơ cấu nguồn nhân lực của khu vực hải đảo là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển bền vững của những khu vực này.

            Cuốn sách là kết quả của đề tài cấp bộ "Phân tích, đánh giá và thành lập cơ sở dữ liệu về sự phân bố nguồn nhân lực của một số huyện đảo phục vụ phát triển bền vững" do TS. Bùi Quang Bình làm chủ nhiệm, Viện Địa lí nhân văn chủ trì đã làm rõ sự phân bố nguồn nhân lực của một số huyện đảo phục vụ phát triển bền vững.

            Ngoài phần mở đầu và kết luận, cuốn sách được cấu trúc thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về phân bố nguồn nhân lực; Chương 2: Phương pháp thành lập cơ sở dữ liệu và bản đồ phân bố nguồn nhân lực của Cô Tô và Lý Sơn; Chương 3: Sự phân bố và phát triển nguồn nhân lực trên huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh và Lý Sơn, Quảng Ngãi.

            Chương 1, các cơ sở lý thuyết về phân bố nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ GIS đã được tác giả trình bày rõ. Qua đó bạn đọc có thể hiểu rõ về nguồn nhân lực, phân bố nguồn nhân lực, cơ cấu nguồn nhân lực, phân loại sự phân bố nguồn lực, phát triển và sử dụng nguồn lực khu vực-vùng, hệ thống thông tin địa lí - GIS và cơ sở dữ liệu địa lý là gì? Bên cạnh đó, vai trò của việc phân bố và sử dụng nguồn nhân lực với phát triển bền vững cũng được tác giả làm rõ với tư cách là nguồn lực cho phát triển bền vững, là lợi thế cạnh tranh, là động lực để phát triển bền vững khu vực, vùng. Hơn thế nữa, tác giả cũng đã đưa ra những kinh nghiệm của quốc tế trong việc phân bố nguồn lực.

            Chương 2: Tập trung nghiên cứu phương pháp thành lập cơ sở dữ liệu và bản đồ phân bố nguồn nhân lực của Cô Tô và Lý Sơn. Trước hết, tác giả trình bày tổng quan về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của Cô Tô và Lý Sơn, qua đó có thể thấy được hai huyện đảo này có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tương đồng. Việc ứng dụng GIS nhằm xử lý đồng bộ các lớp thông tin không gian gắn với các thông tin thuộc tính nguồn nhân lực (lực lượng lao động, dân số, mật độ, giới, thành phần kinh tế...), phục vụ nghiên cứu, quy hoạch và quản lý nguồn nhân lực theo lãnh thổ.

            Chương 3: Tập trung phân tích hiện trạng phân bố nguồn nhân lực tại huyện đảo Cô Tô và Lý Sơn như: Quy mô, cơ cấu, chất lượng, hiện trạng đào tạo, sử dụng, phân bố nguồn nhân lực và các yếu tố tác động đến sự phân bố này. Qua việc phân tích hiện trạng phân bố nguồn nhân lực tại huyện đảo Cô Tô và Lý Sơn, tác giả đã nêu rõ những hạn chế và nguyên nhân trong việc phân bố nguồn nhân lực ở một số huyện đảo thời gian qua. Từ đó đề xuất một số giải pháp về mặt quản lý nhà nước để phát triển nguồn nhân lực trên cả hai huyện đảo. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ GIS và cơ sở dữ liệu còn thực hiện chức năng cung cấp thông tin, dữ liệu về nguồn nhân lực một cách trực quan sinh động nhằm phục vụ cho sản xuất và kinh doanh của các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là thu hút nhà đầu tư đang có ý định đến với hai huyện đảo này.

            Với những nội dung trên, hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các độc giả trong và ngoài nước.

           Xin trân trọng giới thiệu./.

 

 

Nguyễn Thị Ngọc