3R, TƯƠNG LAI CHÚNG TA- QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN (18/11/2019)

Trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ: ”Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH” Việt Nam về bảo vệ môi trường”, Năm 2019 tập trung vào chủ đề áp dụng mô hình 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế), Viện Địa lí nhân văn đã sản xuất bộ phim ”3R, Tương lai chúng ta- quyết định của bạn“ với mong muốn sẽ giúp cho người xem ghi nhớ hơn những lợi ích và hậu quả khi mỗi chúng ta biết và không biết giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng rác thải.

Phát triển bền vững đô thị và khả năng thích với nước biển dâng của hệ thống đô thị ở Việt Nam (Qua nghiên cứu điểm 03 thành phố Long Xuyên, Cần Thơ và Cà Mau) (19/04/2019)

Cuốn sách là kết quả của việc thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ “Đánh giá ảnh hưởng của nước biển dâng và khả năng thích ứng của một số thành phố ở đồng bằng Sông Cửu Long” do TS. Đào Hoàng Tuấn làm chủ nhiệm

Bảo tồn và phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nam Bộ (19/04/2019)

Cuốn sách là kết quả của đề tài cấp bộ " Bảo tồn và phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nam Bộ" do ThS. NCVC. Đinh Trọng Thu làm chủ nhiệm, Viện Địa lí nhân văn chủ trì, nhằm tìm hiểu, đánh giá sự phát triển của làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh thuộc Nam Bộ, từ đó kiến nghị những giải pháp để bảo tồn và phát huy hơn nữa vai trò của làng nghề.

Công bố quốc tế kết quả hợp tác giữa các chuyên gia của Viện Địa lí nhân văn và Trường Đại học Robert Gordon (Scotland) (02/04/2019)

Tiếp nối các hoạt động trao đổi khoa học và hợp tác quốc tế giữa Viện Địa lí nhân văn và Trường Đại học Robert Gordon (Scotland), các chuyên gia của hai tổ chức đã cùng thực hiện công bố quốc tế nghiên cứu “Landscape and well-being: A conceptual framework and an example” (tạm dịch: Cảnh quan và sự thịnh vượng: Khung khổ lý luận và ví dụ thực tiễn).

Phân tích, đánh giá và thành lập cơ sở dữ liệu về sự phân bố nguồn nhân lực của một số huyện đảo phục vụ phát triển bền vững (05/11/2018)

Việt Nam là quốc gia ven biển, nằm bên bờ Tây của Biển Đông, có vị trí địa chính trị và địa kinh tế rất quan trọng mà không phải quốc gia nào cũng có. Bờ biển 3.260 km trải dài từ Bắc xuống Nam với hơn 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ và hai quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa, được phân bố khá đều theo chiều dài của bờ biển đất nước. Trong đó, nhiều đảo và quần đảo ven biển có dân cư sinh sống.

Sổ tay hướng tới Văn phòng xanh (07/09/2018)

Trong những năm gần đây do quá trình phát triển kinh tế toàn cầu gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống của con người nên xu hướng xây dựng một nền kinh tế Xanh đang ngày càng được quan tâm đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại, đồng thời không làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai

Cảnh quan di sản văn hóa trong vùng đô thị hóa: "Những thách thức đương đại cho tính bền vững của đô thị Hà Nội (24/07/2018)

Nghiên cứu định hướng bảo vệ, quy hoạch, quản lý các cảnh quan tự nhiên và cảnh quan văn hóa phục vụ phát triển bền vững là vấn đề có tính thời sự hiện nay tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cảnh quan văn hóa được nhìn nhận hình thành do tác động tổng hợp của các yếu tố tự nhiên và văn hóa, được xác định là một hình thức tổ chức đất đai nhằm thích ứng với những thay đổi của xã hội. Cảnh quan văn hóa là cảnh quan bền vững, cung cấp nhiều dịch vụ có lợi cho cả xã hội loài người và tự nhiên, được con người mong muốn xây dựng và phát triển

Công bố quốc tế kết quả nghiên cứu của dự án hợp tác quốc tế giữa Viện Địa lí nhân văn và Trường Đại học Robert Gordon (Scotland) về biến đổi khí hậu (03/04/2018)

Trong khuôn khổ dự án hợp tác quốc tế và trao đổi học thuật “Hướng đến phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với cộng đồng ven biển ở Việt Nam và Scotland” do Viện Hàn lâm Anh quốc tài trợ, các kết quả nghiên cứu của dự án đã được các nhà khoa học của Viện Địa lí nhân văn và Trường Đại học Robert Gordon (Scotland) tổng kết và công bố quốc tế qua bài báo “Bringing social and cultural considerations into environmental management for vulnerable coastal communities: Responses to environmental change in Xuan Thuy National Park, Nam Dinh Province, Vietnam”

Đặc trưng sinh thái nhân văn và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng núi Đông Bắc Việt Nam (02/04/2018)

Tác giả: Nguyễn Song Tùng (Chủ biên) Nhà xuất bản: Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2018 Số trang: 243

Cơ chế, chính sách liên kết vùng trong ứng phó với biển đổi khí hậu ở Việt Nam (12/01/2018)

Tác giả: TS. Nguyễn Song Tùng Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật Năm xuất bản: 2017 Số trang: 434

Các tin cũ hơn.............................