THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ NHÂN VĂN (02/01/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn P707, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (844) 62730441-4601 Fax: (844) 62730480 Web: www.ihgeo.vass.gov.vn Email: newsroom.ihgeo@gmail.com