KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỪNG Ở PHILIPPINES (29/12/2020)

Chính sách quản lý rừng giữ vai trò cần thiết trong tiến trình hướng đến mục tiêu bảo đảm an ninh môi trường, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, duy trì đa dạng sinh học và hỗ trợ môi trường sống trên cơ sở phân quyền quản lý; được xem là công cụ thu hút tất cả các thành phần trong xã hội tham gia vào quản lý rừng, góp phần hạn chế các tác động tiêu cực, tăng cường chất lượng tài nguyên rừng và giảm tải cho lực lượng quản lý Nhà nước, đồng thời từng bước cải thiện sinh kế dân cư.

Thực trạng phát triển du lịch ở vùng Tây Bắc (17/12/2020)

Tây Bắc là khu vực miền núi với những đặc trưng riêng biệt không có ở nơi nào khác trên đất nước Việt Nam. Với đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nét đặc sắc về văn hóa của các tộc người sinh sống ở đây đã tạo nên sự hấp dẫn cho du lịch Tây Bắc và khiến nó trở thành trọng tâm phát triển kinh tế xã hội của vùng

BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (03/12/2020)

Đất ngập nước (ÐNN) Việt Nam rất đa dạng về kiểu loại, loại hình cảnh quan và sinh thái, phong phú về tài nguyên đa dạng sinh học, có nhiều chức năng, giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa... Các vùng này đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước, mang lại nhiều sản phẩm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người dân. Việt Nam cũng là quốc gia Ðông Nam Á đầu tiên tham gia công ước Ramsar (Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế).

Suy thoái đất ở Hà Giang và một số giải pháp giảm thiểu (03/12/2020)

Đất bị suy thoái là những loại đất do những tác động nhất định theo thời gian đã và đang mất đi những đặc tính và tính chất vốn có ban đầu trở thành các loại đất mang đặc tính và tính chất không có lợi cho sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng nông lâm nghiệp [1]. Như vậy, đất bị suy thoái nghĩa là bị suy giảm hoặc mất đi độ phì đất, khả năng sản xuất, cảnh quan sinh thái, hệ sinh vật, môi trường sống của con người