ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RUỘNG BẬC THANG HUYỆN MÙ CANG CHẢI, TỈNH YÊN BÁI (27/12/2022)

Ruộng bậc thang là các thửa ruộng trên đồi núi dưới dạng phân cấp các bậc thang. Ruộng bậc thang là một phương thức canh tác của cư dân miền núi và là biểu tượng văn hóa, thể hiện tính thích ứng của con người với môi trường vùng núi. Ở Việt Nam, loại hình canh tác ruộng bậc thang được các cư dân vùng miền núi canh tác ngay từ khi họ di cư và sinh sống ở đây.

CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CHỦ THỂ TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP TẠI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU (09/12/2022)

Chuyển đổi là xu hướng phát triển tất yếu của thời đại. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT (25/11/2022)

Theo Hansemark và Albinsson (2004) [3], “Sự hài lòng của khách hàng là một thái độ tổng thể của khách hàng đối với một nhà cung cấp dịch vụ, hoặc một cảm xúc phản ứng với sự khác biệt giữa những gì khách hàng dự đoán trước và những gì họ tiếp nhận, đối với sự đáp ứng một số nhu cầu, mục tiêu hay mong muốn”. Định nghĩa này đã chỉ rõ rằng, sự hài lòng là sự so sánh giữa lợi ích thực tế cảm nhận được và những kỳ vọng của bản thân khách hàng. Nếu lợi ích thực tế không như kỳ vọng thì khách hàng sẽ thất vọng. Còn nếu lợi ích thực tế đáp ứng với kỳ vọng đã đặt ra thì khách hàng sẽ hài lòng.

PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG KHAI THÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP CỦA HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC VEN BIỂN HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH (14/11/2022)

Các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên của con người, về bản chất chính là khai thác các dịch vụ hệ sinh thái (DVHST) của thiên nhiên. Dịch vụ hệ sinh thái được định nghĩa là những lợi ích mà con người thu nhận được từ những đóng góp của cấu trúc và chức năng hệ sinh thái, kết hợp với các thành tố khác từ các hoạt động con người [1]. Các dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên trên Trái đất đã mang lại sự thịnh vượng của con người, vì vậy, trong chiến lược phát triển bền vững của nhiều quốc gia đã coi tiếp cận dựa trên hệ sinh thái là cách thức quan trọng đạt được mục tiêu phát triển bền vững nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội (Shepherd, 2004) [4].

BỐ TRÍ DÂN CƯ CÁC VÙNG THIÊN TAI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM (11/11/2022)

Trong báo cáo "Tình trạng Khí hậu toàn cầu năm 2021" của Tổ chức Khí tượng Thế giới được công bố ngày 18 tháng 5 năm 2022, các hiện tượng và điều kiện thời tiết cực đoan đã có những tác động đa chiều và nghiêm trọng đến việc di dời dân cư và tính dễ bị tổn thương của những người dân đã di dời trong những năm qua - nói cách khác, các rủi ro liên quan đến khí hậu đã trở thành động lực chính dẫn đến việc di dời dân cư để giảm thiểu các tác động tiêu cực (WMO, 2022). Theo đó, châu Á là khu vực diễn ra các cuộc di dời dân cư có quy mô lớn nhất trong những năm gần đây, đặc biệt Việt Nam là quốc gia đứng thứ ba thế giới về số lượng di dời dân cư do các rủi ro liên quan đến khí hậu trong năm 2021 (WMO, 2022).

XÂY DỰNG MỘT TƯƠNG LAI CHUNG CHO TẤT CẢ SỰ SỐNG (22/05/2022)

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) năm 2022 được Ban Thư ký Công ước đa dạng sinh học lựa chọn chủ đề “Xây dựng một tương lai chung cho tất cả sự sống,” nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng nhau hành động để xây dựng một cuộc sống tương lai hài hòa với thiên nhiên. Với Việt Nam - quốc gia có đa dạng sinh học cao, đặc biệt là đa dạng về loài, việc xây dựng “nền móng” cho tương lai xanh của sự sống càng trở nên cấp thiết, nhất là trong bối cảnh số lượng các loài nguy cấp, các loài bị đe dọa đang tăng lên.

THỰC TRẠNG THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ TỪ SƠN (29/12/2021)

Thành phố Từ Sơn là vùng kinh tế năng động của tỉnh Bắc Ninh, trong những năm qua, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thành phố luôn quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) gắn với bảo vệ môi trường (BVMT) và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề tốt để tăng cường công tác BVMT thời gian tới. Tuy nhiên, do sự phát triển KT-XH, quá trình đô thị hóa và sự gia tăng dân số đang diễn ra mạnh mẽ đã tạo ra áp lực lớn tới môi trường khi lượng chất thải rắn (CTR) nói chung và đặc biệt chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) nói riêng đang phát sinh ngày càng nhiều. Trong khi đó, việc kiểm soát, quản lý loại chất thải này còn nhiều hạn chế, dẫn đến nguy cơ gây ra tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống và sức khỏe con người. Điều này cũng đồng nghĩa với nguy cơ ô nhiễm môi trường tăng cao nếu không có giải pháp bảo vệ kịp thời.

THẬP KỶ PHỤC HỒI HỆ SINH THÁI TOÀN CẦU VÀ SÁNG KIẾN MỘT TỶ CÂY XANH CỦA VIỆT NAM (14/12/2021)

Thế giới đang chứng kiến tốc độ suy thoái đa dạng sinh học và hệ sinh thái chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Do vậy, Đại hội đồng Liên hợp quốc tuyên bố giai đoạn 2021 - 2030 là Thập kỷ về phục hồi hệ sinh thái toàn cầu nhằm nhân rộng trên quy mô lớn việc phục hồi các hệ sinh thái đang bị suy thoái để chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu, cải thiện chất lượng môi trường sống, tăng cường an ninh lương thực, nguồn nước và đa dạng sinh học. Việt Nam được đánh giá là 1 trong 16 quốc gia có đa dạng sinh học cao. Tuy nhiên, cũng như nhiều quốc gia khác, chúng ta đang đứng trước không ít thách thức trong suy giảm đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện những giải pháp phục hồi hệ sinh thái, tiêu biểu nhất là sáng kiến trồng mới một tỷ cây xanh vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THEO TIẾP CẬN SINH THÁI XÃ HỘI (10/12/2021)

Tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đang làm gia tăng tính phức tạp, tính trầm trọng của các hiện tượng cực đoan thông qua sự thay đổi quan hệ giữa hệ thống tự nhiên và hệ thống xã hội, nhất là khu vực châu thổ ven biển - nơi vừa chịu ảnh hưởng của các nhân tố lục địa và biển.