Tạp chí số 1(16) 2017 (03/05/2017)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Số trang: 60- Năm xuất bản: 2017

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ NHÂN VĂN (01/04/2017)

.Lời đầu tiên, Tạp chí nghiên cứu Địa lý nhân văn xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến những nhà khoa học và những độc giả quan tâm.